Jobbet "6 hoveduddannelsesforløb i Ortopædisk kirurgi 2. halvår 2018 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
6 hoveduddannelsesforløb i Ortopædisk kirurgi opslås til besættelse 2. halvår 2018 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 07-05-2018 kl. 24.00.

Samtaler afholdes den 07-06-2018,i Viborg.

Ved ansættelsessamtalen tages der udgangspunkt i en klinisk selvvalgt case, som ansøger selv præsenterer. Der kan medbringes 3 -5 slides til præsentationen, som maksimalt må tage 5 minutter.
En af deltagerne fra ansættelsesudvalget er udpeget til at være interviewer. De stillede spørgsmål vil tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Endvidere vil ansøgeren have mulighed for at uddybe elementer af ansøgningen, ligesom ansættelsesudvalget vil kunne stille spørgsmål om ansøgningen og CV. Til sidst i samtalen vil der være mulighed for at andre repræsentanter end intervieweren kan stille spørgsmål til ansøgeren ligesom ansøgeren kan stille spørgsmål til repræsentanter i ansættelsesudvalget om de enkelte stillingsforløb. Herefter vil forventningerne til uddannelses-forløbene og ansøgeren kunne afklares.
Ansøgeren præsenterer sin case ud fra den fremsendte pdf-fil og ikke ved hjælp af PowerPoint

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-09-2018 til 29-02-2020 Hospitalsenheden Horsens, Ortopædkir. afd.
01-03-2020 til 28-02-2021 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk overafdeling E
01-03-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenheden Horsens, Ortopædkir. afd.

Forløb nr. 2
01-09-2018 til 31-08-2019 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi
01-09-2019 til 29-02-2020 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk Afd.
01-03-2020 til 28-02-2021 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk overafdeling E
01-03-2021 til 31-08-2021 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk Afd.
01-09-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi

Forløb nr. 3
01-09-2018 til 31-08-2019 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk Afd.
01-09-2019 til 29-02-2020 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi
01-03-2020 til 28-02-2021 Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., Aalborg
01-03-2021 til 31-08-2021 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi
01-09-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgisk Afd.

Forløb nr. 4
01-09-2018 til 29-02-2020 Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgi
01-03-2020 til 28-02-2021 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk overafdeling E
01-03-2021 til 31-08-2022 Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgi

Forløb nr. 5
01-09-2018 til 29-02-2020 Hospitalsenheden Vest, Ortopædkir. afd., Holstebro
01-03-2020 til 28-02-2021 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk overafdeling E
01-03-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenheden Vest, Ortopædkir. afd., Holstebro

Forløb nr. 6
01-09-2018 til 29-02-2020 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk overafdeling E
01-03-2020 til 28-02-2021 Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., Aalborg
01-03-2021 til 31-08-2022 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk overafdeling E