Jobbet "Almen medicinsk uddannelseskoordinator i Region Syddanmark, område Lillebælt" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Damhaven 12, 7100 Vejle

Dit næste skridt

Til at bistå HR, Sundhedsuddannelser, Den Lægelige Videreuddannelse i Region Syddanmark, søges pr 1. maj 2020 en uddannelseskoordinator, rekrutteret fra det almen medicinske tutorkorps i uddannelsesområde Lillebælt.

Koordinatorerne er alment praktiserende læger i Region Syddanmark, der ansættes på deltid i 4 timer pr. uge.

Generelle opgaver for de almen medicinske uddannelseskoordinatorer

 • Deltage i den pædagogisk faglige udvikling af uddannelsen i almen medicin
 • Bistå ved rekruttering til specialet almen medicin
 • Deltage i det regionale koordinatorudvalg vedr. uddannelsen i Almen praksis

Uddannelseskoordinatorernes opgave i et geografisk afgrænset område

 • Rekruttere tutorlæger til uddannelsen af basislæger og læger i den almen medicinske speciallægeuddannelse
 • Evaluere og udvikle uddannelseskvaliteten i tutorpraksis
 • Deltage i den pædagogiske uddannelse af tutorlægerne
 • Bistå tutorpraksis ved håndtering af problematiske uddannelsesforløb
 • Gennemføre fordeling af uddannelseslæger til områdets tutorpraksis
 • Deltage i ansættelsen af læger til uddannelse i Almen medicin (I – og H – forløb)
 • Deltage i det lokale videreuddannelsesråds møder
 • Vejlede de yngre læger under uddannelse i praksis
 • Arrangere og gennemføre informationsmøder, temadage og tilsvarende uddannelsesmøder for de uddannelsessøgende læger

Rammer og aktivitetsforventninger:

 • Den enkelte uddannelseskoordinator forventes at have løbende kontakt med alle tutorpraksis i et geografisk afgrænset område. De sygehusrelaterede opgaver herunder tilknytningen til et lokalt videreuddannelsesråd varetages i forhold til det lokale somatiske sygehus og til den lokale psykiatriske matrikel
 • Der arrangeres efter behov 2 til 4 møder årligt med den lokale gruppe af tutorlæger og evt. regionale møder med henblik på koordination af aktiviteter og uddannelse af tutorlægerne
 • Deltage i regionale og nationale møder for uddannelseskoordinatorer

Ansættelsesvilkår:

Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation med udgangspunkt i tillægsaftalen mellem Sygesikringens forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er fastsat til 4 timer, med en aflønning på kr. 918,54 pr. time (niveau 1.4.2017).

Aflønningen sker månedsvis bagud med 1/12 årsløn, pt. kr. 13.984,92.

Ansøgningen bedes fremsendt pr. mail til HR, Sundhedsuddannelser, Den Lægelige Videreuddannelse v. Anette Grum-Nymann, Mail: agn@rsyd.dk senest den 20. april 2020.

Henvendelse vedr. jobbets indhold kan rettes til Anette Grum-Nymann på tlf. 29 20 18 12.