Jobbet "Lægesekretær til nyetableret SKA-sekretariat til Klinisk Onkologisk Afdeling, Næstved Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Dit næste skridt

I forbindelse med flytning af Sammenslutningen af Kræftafdelinger/SKA søges lægesekretær til det nyetablerede sekretariat i Næstved, Region Sjælland.

Sammenslutningen af kræftafdelinger, SKA, blev oprettet i 1996 og er en non-profit organisation som fra august 2018 finansieres af Region Sjælland.

SKA understøtter den tværfaglige udvikling for medarbejderne i de tilsluttede afdelinger og de multidisciplinære teams.

SKA er en funktion under afdelingsledelsen Onkologi ved Sjællands Universitetshospital og ledes af afdelingssygeplejersken i Onkologisk Ambulatorium Roskilde.

SKA skal i Region Sjælland fortsætte sine aktiviteter som hidtil, dog bredes fagområdet ud fra alene at omhandle klinisk onkologi og hæmatologi til at omhandle alle specialer i Region Sjælland med en væsentlig aktivitet inden for kræftområdet.

Læs mere på www.skaccd.org

Trives du med at arbejde selvstændigt og kan du samtidig være holdspiller?

Er du optaget af det brede sundhedsområde, som kræftbehandlingen er en del af?

Har du gode og brede IT-kompetencer, så du kan give en hånd med i hverdagen med alt fra lettere Excel til elektroniske evalueringsværktøjer?

Har du erfaring med visuel brug af sociale medier (Facebook, Twitter, Linkedin), billedbeskæring og CMS-systemer, gerne Joomla?

Har du i det hele taget gode kommunikationskompetencer og -kvalifikationer?

Så er det dig, vi søger i SKA!

SKA er en funktion med fire fuldtidsmedarbejdere. Som medarbejder vil dine arbejdsopgaver bl. a. inkludere

  • Planlægning, assistance og afvikling af kurser, årsmøder m.m.
  • Medvirke til at SKA NYT fortsætter med den nuværende høje standard
  • Medvirke til afholdelse af SKA’s møder
  • Uddarbejdelse af informationsfoldere og brochurer m.m.
  • Formidling af SKA´s aktiviteter
  • Diverse assistent- og referentopgaver i forbindelse med forretningsudvalgsmøder, personalemøder m.m.

Du arbejder struktureret, tager initiativ og kan planlægge din tid. Du skal kunne arbejde selvstændigt, men også glæde dig over det tætte samarbejde med dine kolleger.

Kvalifikationer
Lægesekretær: Vi søger en uddannet lægesekretær med erfaring fra kursusvirksomhed og formidling.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen, 41 41 18 01.

Samtaler 30.05.18

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh