Jobbet "Sygeplejerske søges som teamkoordinator i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Sønderparken, Hornsyld" er udløbet

Region Midtjylland

Sønderparken Bostøtten

Søndergade 21, 8783 Hornsyld

Dit næste skridt
Vi søger:
• teamkoordinator i team for borgere med psykotiske symptomer
 
Arbejdstid: 37 t./uge i dagtimerne
Tiltrædelse: Snarest eller 1.7.18
 
Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom.
 
Sønderparken er et botilbud i Hornsyld med 32 moderne lejligheder. Der er fleksible aktivitets- og samværstilbud med bl.a. et psykosocialt træningscenter. Medarbejderne i bostøtten er organiseret i 4 specialiserede teams.

Arbejdets indhold:
Teamkoordinatorens opgave er at sikre,
• målrettede individuelle planer, udarbejdet efter gældende retningslinjer, til teamets beboere. Det sker i dialog med teamet og i samarbejde med beboerne.
• relationel koordination i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere.
• procesledelse ved planlægning og afvikling af teammøde hver 14. dag.
• implementering af metoder i teamet.

Vi forventer:
- Dokumenterede samarbejdsevner og erfaring med systemers samspil.
- Stor bevidsthed om egen faglighed og bidrag til teamet.
- Dokumenteret evne til at arbejde systematisk med skriftlighed i elektronisk journal.
- Mental robusthed og bevidsthed om at bruge sig selv i relationen til primært kolleger og andre aktører.
- Gennemslagskraft og evne til at være i feltet mellem ledelse og medarbejdere.
- Stærk og tydelig formidlingsevne.

Vi tilbyder:
- Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam.
- Introduktion, faglig vejledning, supervision og efteruddannelse.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge.
Der kan være brugerdeltagelse i ansættelsesforløbet.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Flere oplysninger og evt. besøg hos afd. leder Peter Tanghus, tlf. 30 53 63 14 eller faglig koordinator Ann. S. Spoorendonk, tlf. 23606702.
Læs mere om os på www.svo.rm.dk

Ansøgning med bilag sendes via Emply Ofir senest d. 29.5.18.
Ansættelsessamtaler afholdes 30. eller 31.5.18.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale