Jobbet "Amager Hvidovre Hospital søger introlæge til Gynækologisk/Obstetrisk afdeling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt
Hvidovre Hospital, Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, søger en reservelæge til klassificeret introduktionsstilling pr. 01 10 18 – 30 09 19 stillings nr. 1330161-38-i-1 
 
Gynækologisk/Obstetriske afdeling er med 60 normerede senge, ca. 7000 fødsler og 13.000 udskrivninger en meget stor afdeling med i alt ca. 450 medarbejdere, heraf ca. 70 læger. 
Afdelingen er specialiseret inden for gynækologi, urogynækologi, ultralydsdiagnostik, obstetrik og fertilitetsbehandling og varetager alle opgaver indenfor specialet fraset visse onkologiske og obstetriske patientgrupper. Afdelingens gynækologiske og obstetriske funktionsområder er organiseret i afsnit med afsnitsledelser. 
 
Dagarbejdet foregår for introduktionslægen i både obstetrik og gynækologi. Der foreligger detaljerede uddannelsesprogrammer og alle uddannelsessøgende læger får tildelt en vejleder under hele ansættelsen. Introduktionslægen indgår samt afdelingens vagtarbejde. Der er fire læger i tilstedeværelsesvagt, 2 bagvagter og 2 forvagter. Derudover er der yderligere 1bagvagt i senvagt (til kl. 18) at varetage gynækologisk/obstetriske funktioner på alle hverdage, 1 reservelæge i vagt kl. 15 – 23, alle ugens dage, 1 bagvagt lørdage kl. 9 – 17, 1 forvagt søndage kl. 9 – 15. Dette muliggør supervision også i det akutte arbejde. Introduktionslægen deltager i vagtforpligtelsen med dag-, aften-, 15-23- og søndagsvagter. 
Afdelingen er forskningsmæssigt aktiv og deltager som universitetsafdeling i uddannelsen af læger, sygeplejersker, jordemødre, sekretærer og sosu-assistenter. 
 
Ansøgningens CV skal stilles op dels i de 7 lægeroller, dels i et kronologisk CV. 
 
Yderligere oplysninger og kan rekvireres hos Ledende overlæge Charlotte Wilken-Jensen, Gynækologisk-obstetrisk afdeling. Charlotte.wilken-jensen@regionh.dk,  tlf. 3862 1886
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansøgningsfrist: Mandag d. 4.juni 2018 kl. 12.00  
 
Ansættelsessamtaler: Planlagt til torsdag d. 21.juni 2018