Jobbet "Speciallæge til Smerteklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En stilling som overlæge eller afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Vi søger en speciallæge til vores tværfaglige team af behandlere i Smerteklinik Silkeborg. Smerteklinikken er en spændende og dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor vi arbejder med behandling og rehabilitering af borgere med kroniske og komplekse smerter, hvor der oftest er væsentlig påvirkning af arbejdsliv og/eller fritidsaktiviteter.
 
Om stillingen
Smerteklinik Silkeborg er etableret i oktober 2015, og har nu regionsfunktion i formaliseret samarbejde med Smerteklinikken Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, med fællesvisitation. Henvisningerne kommer primært fra Almen Praksis. Vi har aktuelt kapacitet til at modtage 300 nyhenviste patienter årligt, og forventer at kunne øge indtaget.
 
Kerneopgaven i den tværfaglige smertebehandling er at tilbyde indsigt, overblik og handlemuligheder og derved lindre lidelsen for mennesker med kroniske komplekse smerter.
 
Behandlingen i Smerteklinik Silkeborg er funderet på en bio-psyko-social helbredsforståelse, der tager sit udspring i ICF-modellen. Vi arbejder tværfagligt med en rehabiliterende tilgang til behandlingsforløbene. Relations-arbejde er en hjørnesten i vores behandlingstilbud.
 
Det tværfaglige team består aktuelt af 2 læger, 8 sygeplejersker, 2 psykologer, 2 fysioterapeuter, 2 socialrådgivere, 3 lægesekretærer og 1 serviceassistent.
 
Som speciallæge i Smerteklinikken indgår du i et tæt tværfagligt samarbejde.
 
Vi søger en speciallæge med følgende kvalifikationer:
  • Gerne speciallæge i relevant speciale (neurologi, anæstesiologi, psykiatri, almen medicin, reumatologi, samfundsmedicin eller lignende)
  • Gerne erfaring indenfor behandling af patienter med kroniske komplekse smerter
  • Gerne erhvervet Nordisk Diplom uddannelse indenfor smertebehandling eller lignende uddannelse – eller motiveret for videreuddannelse inden for området
  • Gerne undervisningserfaring og lyst til at deltage i og udvikle undervisning internt på afdelingen, på regionshospitalet, i forhold til Almen Praksis samt andre relevante samarbejdspartere
  • Lyst- og evne til at deltage i videreudvikling af et næsten nyt afsnit
  • Gerne forskningserfaring og lyst til dette i samarbejde med Center for Planlagt Kirurgis forskningsenhed
Du refererer til centerledelsen ved Center for Planlagt Kirurgi og i nogle tilfælde til funktionsledelsen på afdelingen.
 
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som overlæge her.
Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse som afdelingslæge her.
 
Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.
 
Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. I 2011 overtog centret en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har nu opbygget og integreret denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til:
  • Overlæge Randi Eltved på tlf. 7841 6687/2087 7864
  • Ledende overlæge Peter Toft på tlf. 7841 6685/2478 9479
  • Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. 7844 1003
  • Afdelingssygeplejerske Mette Bæk på tlf. 7841 6303
Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde den 10. juni 2018 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt evt. udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. juni 2018. 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.