Jobbet "Tilkaldevikarer/ferievikarer til bostøtte i Specialområde Socialpsykiatri Voksne – Sønderparken Hornsyld" er udløbet

Region Midtjylland

Sønderparken Bostøtten

Søndergade 21, 8783 Hornsyld

Dit næste skridt
Vi søger tilkaldevikarer til vores afløserteam til arbejde dag/aften/nat alle ugens dage.
 
Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom. Det kan være spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, psykoser, udviklingsforstyrrelser, dobbeltdiagnoser m.m.
 
Sønderparken er et botilbud i Hornsyld med 32 moderne lejligheder. Der er fleksible aktivitets- og samværstilbud med bl.a. et psykosocialt træningscenter. Medarbejderne i bostøtten er organiseret i 4 specialiserede teams, hver bestående af 7-10 medarbejdere, som samarbejder tværfagligt om og med et antal beboere.

Arbejdets indhold:
Der arbejdes målrettet med at:
• Støtte beboerne i at anvende og udvikle egne ressourcer psykisk, socialt og fysisk, herunder
  følge lægeordineret behandling, spise sund kost og dyrke motion.
• Yde støtte til at strukturere og overskueliggøre dagligdags gøremål i. f. m. at bo i egen bolig samt deltage i uddannelse og beskæftigelse.
• Yde personlig og praktisk hjælp i beboerens eget hjem.
• Støtte beboerne til at fastholde og udvikle deres sociale netværk individuelt og i det omkringliggende samfund.
• Dokumentere i IT-system i forhold til den individuelle plans målopfyldelse.

Vi forventer:
- Relevant uddannelse, min. SSA eller godt i gang med en uddannelse som f.eks. SSA, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog.
- Bevidsthed om at bruge sig selv i relationen til primært beboere, sekundært kolleger og andre aktører.
- Dokumenteret evne til at arbejde med skriftlighed i elektronisk journal.

Vi tilbyder:
- Introduktion og faglig vejledning.
- Udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Flere oplysninger og evt. besøg hos vagtplanlægger Pia Larsen, tlf. 21 15 62 65 (kl. 8 – 15).
Læs mere om os på www.svo.rm.dk

Ansøgning med bilag sendes via Ofir Emply senest 30.6.18.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale