Jobbet "Engageret sundhedsfagligt personale" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Vest Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Har du lyst eller erfaring fra behandlings- eller socialpsykiatrien og har du lyst til et spændende og udfordrende job i psykiatrien? Kunne du tænke dig at være med til at præge kulturen i Regionpsykiatrien Vest? Har du lyst til at blive del af en harmonisk og velfungerende afdeling, hvor vi har fokus på patienterne og nedbringelse af tvang?

Vi søger engagerede medarbejder og er interesseret i både (kommende) nyuddannede og erfarne social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger, fys- og ergoterapeuter, falckreddere.
 
Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt med arbejde hver 3. weekend i 12-timers vagter.
 
Regionspsykiatrien Vest er i en spændende organisatorisk udvikling frem mod det nye DNV-Gødstrup i 2020.
 
Regionspsykiatrien Vest varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Sengeafsnittene er placeret på matriklen i Herning i tilknytning til Regionshospitalet Herning.
 
Afsnittene inddrager relationsbehandling, mestringsstrategier i behandlingen og vægter et nært samarbejde med pårørende og professionelt netværk.
Vi vægter et godt arbejdsmiljø med en anerkendende tilgang til patienter, pårørende og kollegaer.
 
Affektive senge – E1:
E1 er et sengeafsnit for voksne, som er specialiseret i affektive sygdomme – mani, angst og depression.

Vores medarbejdere er specialiserede i affektive sygdomme og er et team af flere forskellige faggrupper. De samarbejder med patienterne om at tilrettelægge behandlingerne. Vi mener også, det er vigtigt at samarbejde med de pårørende, da de er vigtige for et godt behandlingsforløb.
 
Afsnittet har 13 + 6 senge.
 
Psykose senge – E2+E3:
E2+E3 er specialiserede døgnafsnit som varetager udredning og behandling af psykotiske lidelser. Desuden har vi et tæt samarbejde med OPUS, når de har patienter indlagt.
 
Psykose afsnittene består af et fagligt stærkt personaleteam, hvor vi hele tiden dygtiggør os. Du vil derfor også indgå i supervision og uddannelsesaktiviteter. Du bliver en del af et inspirerende tværfagligt sparringsmiljø med en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og bidrager ligeligt i samarbejdet om at give vores patienter den allerbedste behandling.
 
Afsnittene har tilsammen 25 senge.
 
Akutte modtagesenge – E4:
E4 har modtagerfunktionen for akutte indlæggelser i Regionspsykiatrien Vest. 
Vi arbejder tværfagligt på et højt fagligt niveau. 
Størstedelen af indlagte patienter indlægges her, vurderes og kan enten udskrives efter kortere tid eller overflyttes til de øvrige sengeafsnit. 
Hos os mødes du af kompetente, dygtige kolleger, som vægter god patientbehandling og godt arbejdsmiljø højt.

Afsnittet har 12 senge.
 
Vi søger primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
 
Vi ønsker ansøgere, der kan tilbyde:
 • Interesse for og erfaring med psykiatrisk pleje
 • Gode samarbejdsevner og en god portion humor, samt en positiv indstilling til arbejdet
 • Evne til at bevare ro og overblik, også i pressede situationer
 • Robusthed
 • Fleksibilitet i arbejdet
 • Evne til at arbejde konstruktivt og problemløsende
 • Engagement og parathed til personlig og faglig udvikling
Vi tilbyder:
 • Introduktion, undervisning og kurser med udgangspunkt i forudsætninger
 • Mentorordning ved erfarne medarbejdere
 • Spændende udfordringer på en dynamisk arbejdsplads, som vægter faglig kvalitet og kompetenceudvikling højt.
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Gode kolleger med lyst til samarbejde og udvikling
 • Sundhedsfaglig vejledning og tværfaglig supervision
 • Udviklingssamtaler
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos:
Affektive senge: afdelingssygeplejerske Jonna Halkjær, tlf. direkte 30521268
Psykose senge: afdelingssygeplejerske Gitte Troelsen, tlf. direkte 21165572
Akutte modtagesenge: afdelingssygeplejerske Lisbeth Poulsen, tlf. direkte 30351283
 
Du kan også læse mere i funktionsbeskrivelsen.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt kopi af uddannelsesbevis, referencer m.m. (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Husk at gøre opmærksom på hvilke(t) afsnit du søger til.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 24. juni 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i ugerne 26-28 2018.

Vi forbeholder os retten til at videresende din ansøgning til øvrige afsnit under Regionspsykiatrien Vest, såfremt vi kan se, at dine kompetencer kan bruges andetsteds.
Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale