Jobbet "Anæstesisygeplejerske med mod på spændende udfordringer søges til ortopæd- og neurokirurgisk anæstesiafsnit" er udløbet

Region Nordjylland

Anæstesi og Intensiv: Sekretariat

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Har du lyst til nye udfordringer, og drømmer du om at arbejde blandt dygtige kolleger i et lærerigt og spændende miljø, hvor fagligheden er højt prioriteret - hvor der i en uforudsigelig og travl hverdag også er plads til et ”godt grin” – så er det DIG vi søger efter!
 
Vi tilbyder:
 
  • En udfordrende hverdag med masser af ansvar
  • Muligheden for at arbejde indenfor flere specialer og ligeledes være en del af de akutte anæstesiopgaver på hele hospitalet i skiftende vagter
  • Nogle dygtige, positive og engagerede kolleger der ønsker at udvikle sig selv og anæstesisygeplejen
  • Et personale der arbejder for at skabe et godt arbejdsmiljø
  • Vi arbejder med ”Min Tid”, hvor der er mulighed for at indgive ønsker til vagtplanen
For at kunne varetage udfordringerne hos os, vil vi klæde dig bedst muligt på. Du vil derfor i introduktionsperioden være tilknyttet erfarne kolleger. Ligeledes vil der være mulighed for at deltage i relevante kurser, eks: præhospitalskurser, Kurser i Færdighedslaboratoriet Aalborg Universitetshospital (NordSim), kurser indenfor FSAIO (nationalt og internationalt).
 
Vi søger én, der:
 
  • har specialuddannelse i anæstesi
  • kan bidrage til et positivt og respektfuldt samarbejdsmiljø med kolleger i en travl hverdag med en stor tværfaglig kompleksitet
  • kommunikerer klart og anerkendende
  • vægter et godt arbejdsmiljø, evner at gå i dialog og værner om trivslen i en omskiftelig hverdag
  • har en positiv tilgang til forandringsprocesser
 
Afdelingsprofil:
Vi er to specialer samlet i et, ortopæd- og neurokirurgisk anæstesiafsnit.
På neurokirurgisk anæstesiafsnit yder vi anæstesi til intracraniel- samt klassisk neurokirurgisk columnakirurgi, større rygkirurgi, smerteelektroder, interventionsradiologi, assistance til MR- og CT-scanninger og interhospitale transporter.
På ortopædkirurgisk anæstesiafsnit yder vi anæstesi til alle ortopædkirurgiens subspecialer, sammedagskirurgi, akutfunktion i forhold til hjertestop / dårlige patienter såvel i sengeafdelingerne som i skadestuen, assistance ved modtagelse af traumepatienter, varetagelse af regionens voksentransportordning og præhospitale beredskab.
Sammenlagt er vi i drift på 10 operationsstuer dagligt.
Derudover har vi smertesygeplejersker, der varetager komplekse smerteforløb hos ny opererede ortopædkirurgiske patienter.
 
Afdelingen er uddannelsessted for: sygeplejersker under uddannelse til anæstesisygeplejerske, anæstesilæger i hoveduddannelse, Falcks ambulancebehandlere og paramedicinere samt forsvarets sanitetsfolk.
Vi giver også mulighed for forskellige kompetenceudviklende ophold i afdelingen for sygeplejersker, der ønsker at kunne håndtere luftveje i forbindelse med ventilation.
Afsnittet er normeret til 40 fuldtidsansatte anæstesisygeplejersker, heraf en afsnitsledende sygeplejerske samt to koordinerende anæstesisygeplejersker. Derudover er der ansat en social og sundhedsassistent, og vi har 5 kursister i uddannelsesstillinger.
 
 
Yderligere info:
Dette er kun en lille smagsprøve, og har du lyst til at høre mere om os, så kontakt afsnitsledende sygeplejerske Bente Thomsen på tlf. 97 66 16 21 eller mail bst@rn.dk
Der kan rekvireres overordnet funktionsbeskrivelse ved samme henvendelse.
 
Du kan også selv søge mere information her:
http://personalenet  Klinik ABK
 
Ved ansættelse i Region Nordjylland indhentes reference på den ansøger, der ønskes i stillingen.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 27.