Jobbet "Fysioterapeut Lokalpsykiatri Sønderborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 3b, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt

Fysioterapeut til lokalpsykiatri Sønderborg

Vi søger en fysioterapeut på fuld tid med tiltrædelse 03.09 2018 eller efter aftale.

Jobbet består bl.a. i at:

-Udføre psykiatrisk fysioterapeutisk undersøgelse og behandling af ambulante patienter i samarbejde med øvrige involverede faggrupper.

-Videregive relevante observationer, såvel skriftligt via Cosmic, som mundtligt via konferencer og møder.

- Fysioterapeuten deltager i relevante møder og konferencer omkring patienten med behandlingsplanlægning, vurdering og revisioner af behandlingsplaner samt observationsudveksling.

-Deltage i monofaglige møder.

-Arbejde med sammenhænge mellem psykiske konflikter og kropslige udtryk, for derved at genetablere/ bedre den kropslige og følelsesmæssige og virkelighedsopfattelse/realitetssans.

-Øge kondition, udholdenhed, bevægelighed, koordination og kropsfornemmelse m.v. bl.a. gennem fysisk aktivitet.

-gennem krop og bevægelse, at opnå øget forståelse for kroppens og psykens samspil i forskellige situationer og derved give indsigt og glæde.

-Bedre patientens fysiske, psykiske og sociale formåen gennem træning.

-Indgå i gruppebehandling sammen med afsnittets øvrige personale

Udover dette sætter vi pris på at du kan:

-Arbejde selvstændigt og initiativrig

-Har gode samarbejdsevner og sætter pris på et godt arbejdsmiljø.

-Kan trives i en organisation der er i løbende udvikling og forandring.

-Har humor og respekt for patienter og er med til at sætte præg på en aktiv hverdag.

 

Vi tilbyder:

  • Et velfungerende afsnit med erfarne og engagerede kollegaer.

  • At blive en del af et engageret og dynamisk team med højt ambitionsniveau

  • Et arbejdsområde i udvikling.

  • Fast supervision en gang om måneden.

  • Et støttende kollegialt fællesskab med godt indbyrdes samarbejde.

  • Mentorordning og god introduktion til afsnittets opgaver.

  • Årlige MUS samtaler med kompetence-og udviklingsplaner.

  • Indflydelse på egen arbejdsplan.

 

Lokalpsykiatri Sønderborg er en del af Psykiatrisk afdeling Aabenraa. Vi modtager patienter fra hele Sønderborg Kommune til diagnostisk afklaring og behandling indenfor hele det psykiatriske spektrum.

Lokalpsykiatri Sønderborg er tværfagligt sammensat og består overlæger, psykologer, sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter, forløbskoordinator, medarbejder med brugerbaggrund, sekretærer og en fysioterapeut.

Lokalpsykiatri Sønderborg er opdelt i 3 teams – Almen team, opsøgende psykose team og et gruppeterapeutisk team.

 

Du kan læse mere om visionerne for psykiatrien på www.regionsyddanmark.dk

Send ansøgningen så vi har den senest fredag d. 20 juli.

Yderlige oplysninger fås hos funktionsleder Helle Wolff tlf: 99445812, mail: Helle.wolff@rsyd.dk