Jobbet "Vil du være overlæge eller afdelingslæge på Psykiatrisk Center Ballerup?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg

Dit næste skridt
Vi har netop startet FACT op og har en spændende stilling ledig i Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe. Det er kun 8 km fra Rådhuspladsen. 
 
 
Du vil blive tilknyttet et FACT-team, som er et geografisk opdelt, tværfagligt sammensat team, bestående af læge, sygeplejersker og socialrådgiver.  Der er 3 teams i Gladsaxe, og hvert team har ca. 200 patienter tilknyttet. Der er et Lyngby-Gentofte team, et Gladsaxe team og et Furesø-Bagsværd team. 
 
FACT er en hollandsk udviklet model for fleksibel og koordineret, udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet overfor borgere med svær psykisk sygdom. 
 
Du vil få 5 overlægekolleger. 
 
Arbejdet vil bestå af diagnostiske udredninger, medicinsamtaler og indimellem hjemmebesøg hos patienterne i teamet. Der vil i mindre omfang også være mulighed for at yde psykoterapeutisk behandling indenfor den kognitive referenceramme. 
 
Der vil være mulighed for at subspecialisere sig indenfor fx de affektive lidelser, udviklingsforstyrrelser, angst, depression eller psykosebehandling. 
 
Du vil ligeledes have mulighed for at forske, tage lederuddannelse eller kognitiv uddannelse under ansættelsen. Vi vil gøre vores bedste for, at du har muligheder for et job med udvikling og plads til dine særlige interesser. 
 
Ambulatoriet er en del af Psykiatrisk Center Ballerup, som er et center med ca. 700 ansatte. Vi har: 
  • Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling  
  • En række psykiatriske ambulatorier 
  • Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri 
  • Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital 
 
Målgruppen er patienter med diagnoser indenfor psykosespektret og patienter med ikke-psykotiske tilstande og lavt funktionsniveau. 
 
Behandlingen af de retslige patienter varetages af vores søstercenter i Ballerup. 
 
Der arbejdes tværfagligt og recovery-orienteret.  
 
Dine nærmeste kolleger vil være Ambulatoriets læger, sygeplejersker, socialrådgivere og administrativt personale - i alt ca. 35 medarbejdere.  
 
Alle speciallæger indgår enten i bagvagt eller i SIF (Speciallæge I Front, hvor man et par gange om måneden har forskudt tjeneste og superviserer i Akutmodtagelsen). Der er fælles klinikker, konferencer og temadage for centrets læger. Vi har rigtig god speciallægegruppe med ambitioner og stor vilje til at hjælpe hinanden.  
Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62, kapitel 7 (kapital 3.1), hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende overlæge Diana Kristensen telefon 3864 2516, mail diana.kristensen@regionh.dk eller klinikchef Louise Behrend Rasmussen, telefon 38645171 eller mobil 24948287 eller på mail: louise.rasmussen.11@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist er onsdag den 11. juli 2018 kl. 12.00