Jobbet "Introduktionsstilling til Endokrinologisk Speciale, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Hormon- og Stofskiftesygdomme: Sekretariat

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Introduktionsstilling. Steno Diabetes Center Nordjylland og Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
 
En stilling som reservelæge (introduktionsstilling nr 8001-09-01-i-01)  Region Nordjylland med tjeneste ved Steno Diabetescenter Nordjylland og Endokrinologisk Afdeling, Klinik Medicin og Akut, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 01.09.2018.
 
13-skiftet 2-delt tilstedeværelsesvagt alle ugens dage. Vagtfællesskab med Nyremedicinsk Afdeling og Geriatrisk Afdeling.  
Afdelingen deltager i studenterundervisning og har uddannelsesfunktion i grund- og grenspecialer. Der er gode muligheder for supervision og deltagelse i specialets forskningsprojekter.
 
Endokrinologisk Afdeling:
Region Nordjyllands eneste højtspecialiserede afsnit for hormon- og stofskiftesygdomme og sammen med universitetshospitalets øvrige medicinske specialer har specialet tillige lokalsygehusfunktion for Aalborg-området med modtagelse af intern medicinske patienter.  Der modtages såvel elektive som akutte henvisninger til både indlæggelse og ambulant undersøgelse. Afdelingen har lokalsygehusfunktion for patienter med endokrinologiske og intern medicinske sygdomme svarende til ca. 200.000 indbyggere samt specialiseret endokrinologisk funktion for ca. 600.000 indbyggere i Region Nordjylland
 
Administrativt indgår Endokrinologisk Afdeling sammen med andre medicinske afdelinger på matriklerne i Aalborg, Hobro, Thisted og Farsø i Klinik Medicin og Akut. Klinik Medicin og Akut ledes af en klinikchef og en viceklinikchef.

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN):
Er en realitet pr. 1. januar 2018 på baggrund af en donation fra Novo Nordisk Fonden. SDCN bliver en del af et nationalt netværk af diabetescentre i regionerne i Danmark, der sammen skal arbejde for, at danskere med diabetes får bedre og længere liv med færre komplikationer og øget livskvalitet. Med samarbejdet ønsker parterne at løfte diabetesindsatsen til et internationalt niveau og gøre en betydelig positiv forskel for alle borgere med diabetes i Region Nordjylland og i Danmark.
SDCN etableres som et selvstændigt center med en bestyrelse, egen ledelse og eget budget. Centret er organisatorisk, driftsmæssigt og fysisk forankret ved Aalborg Universitetshospital. Alt personale ansat på SDCN er ansat i Region Nordjylland med tjenestested på Aalborg Universitetshospital. Personalet på SDCN er underlagt regionens og Aalborg Universitetshospitals personalepolitikker, retningslinjer for arbejdsmiljø mv. SDCN’s personale indgår i Aalborg Universitetshospitals øvrige MED-struktur.

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Poul Erik Jakobsen på tlf. nr.  9766 3642 eller specialeansvarlig overlæge Jesper Karmisholt på tlf.nr. 9766 3672