Jobbet "Sygeplejersker - nyuddannede eller med erfaring - til Infektionsmedicinsk Afsnit på Nordsjællands Hospital Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Det infektionsmedicinske speciale har brug for dig! 
 
Vi søger lige nu sygeplejersker – nyuddannede eller med erfaring - til Infektionsmedicinsk Afsnit på Nordsjællands Hospital Hillerød. 
 
Hvem er vi
I vores afsnit har vi patienter med akutte og kroniske bakterielle- og virale infektioner indlagt.  
Vi varetager behandlingen og plejen af en bred skare af patienter fra 18 år og opefter. Deres patientforløb er af varierende længde, men er som oftest kendetegnet ved at have karakter af et akut forløb de første døgn af indlæggelsen. Patienterne har svære infektioner, herunder pneumoni, erysipilas, sepsis og andre atypiske infektioner, som kræver både pleje og behandling.  
Vores hverdag krydres af varetagelsen af vores specialefunktioner på diagnosticering og behandling af meningitis og udredning for tropesygdomme, som betyder at vi modtager disse patienter over hele døgnet - udenom akutmodtagelsen. Som en del af varetagelsen af specialet arbejder vi også med sygeplejen til den socialt udsatte patient, og har indlæggelser fra optageområdets asylcentre.  
Det er derfor vigtigt for os, at vores sygeplejersker kan holde overblik i en travl hverdag og kan arbejde med såvel det akutte forløb, som forløbet der har en mere kronisk karakter, kan finde arbejdsglæde i et speciale, der sætter den faglige stolthed højt og arbejder sammen for at skabe nogle gode patientforløb. 
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling rummer også et lungemedicinsk afsnit i Hillerød, et lunge- og infektionsmedicinsk afsnit i Frederikssund samt et fællesambulatorium.  
 
Du får
 • Mulighed for at arbejde i en fast stilling på mellem 32 og 37 timer ugentligt, med weekendvagt hver 3 weekend, samt indflydelse på egen vagtplan og en arbejdsplads der prioriterer at du kun skal arbejde i to forskellige vagtlag. 
 • Mulighed for en ”begynder-pakke” til dig der er nyuddannet eller en ”erfarings-pakke” til dig, der har været uddannet i 3 år eller mere, som rummer både lønstigninger og målrettet kompetenceudvikling gennem vores karrieretræ. 
 • En introduktionsansvarlig sygeplejerske, der hjælper dig gennem dit introduktionsprogram. 
 • Et miljø, hvor fagligheden og det kollegiale spiller en stor rolle, og et tæt samarbejde såvel monofagligt som tværfagligt tillægges værdi. 
 • Farmakonomer, der varetager medicinering af afsnittets patienter i dagtid
 • En afsnitsfysioterapeut, der dagligt arbejder på at sikre nogle gode udskrivelsesforløb af vores patienter. 
 • En sygeplejesekretær, der hjælper med opgaver af praktisk karakter i det daglige. 
 • En arbejdsplads, der prioriterer uddannelse og faglig udvikling højt i det daglige. 
 • Mulighed for at gøre en forskel for patienterne – sammen med gode kolleger med et godt humør. 
 • En arbejdsplads, der er aktiv i forskning – og også arbejder kliniknært med det.  
 • En varieret hverdag med en ansættelse i et stort afsnit med plads til 26 indlagte patienter og som rummer pleje og behandling af infektionsmedicinske patienter fra 18 år og opefter, samt forskellige patientforløb for blandt andet indkaldte- og hotelpatienter. 
Du kan se mere om den hverdag, der venter dig her: 
 
Du kan se mere om den pakke, vi har til dig her:        
 
Du er
 • Sygeplejerske – nyuddannet eller med erfaring. 
 • Optaget af at udvikle sygeplejen til den komplekse medicinske patient – og se nuancerne. 
 • Interesseret i at få trænet din evne til overblik. 
 • Villig til at arbejde med at få den basale sygepleje helt ind under huden. 
 • Faglig ambitiøs og holdspiller. 
 • Glad, når patienterne og din kollegaer er glade. 
Løn- og Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse sker efter aftale og ansættelsessamtaler afholdes løbende.
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 
Vil du vide mere
Lyder det som noget for dig - og vil du vide mere om, hvordan dit nye arbejdsliv kan se ud, så kontakt afdelingssygeplejerske Mette Børgesen på tlf. 48 29 59 46 eller mail Mette.Boergesen@regionh.dk
 
Ansøgningsfrist
Send din ansøgning senest onsdag den 15. august 2018 kl. 12.00. Send din ansøgning via annoncelink.