Jobbet "Reservelæge til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Hillerød" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi søger en reservelæge af 1-årig varighed med tiltrædelse 1. september eller snarest derefter.
Stillingen er tilknyttet Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Afdeling Hillerød, Ambulatoriet for Unge.
 
Jobbet  
Ambulatoriet for Unge Hillerød er en del af BUC, Region Hovedstaden. Afdelingen i Hillerød og består af fem kliniske afsnit.  
 
Denne ansættelse vil give dig mulighed for at få et godt indtryk af, hvordan det kan være at arbejde som læge i børne og ungdomspsykiatrien. I ambulatoriet varetages udredning og behandling af unge i alderen 14-17 år med forskellige former for psykiske lidelser og forstyrrelser. De psykiske vanskeligheder skal være af en sådan art eller sværhedsgrad, at de ikke lader sig undersøge/behandle i primærsektoren.
 
Det kan f.eks. dreje sig om funktionshæmmende gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autisme), ADHD, depression, angst, tvangslidelser, psykose og adfærds- og emotionelle forstyrrelser.
 
Udredningen består af bl.a. samtaler psykiatriske interviews, lægeundersøgelse og psykologisk undersøgelser samt indhentning af oplysninger fra samarbejdspartnere, skolepsykolog, socialforvaltning, skole m.m.
 
Behandlingen i Ambulatoriet for Unge kan bestå af psykoedukation, terapeutiske samtaler individuelt eller i form af et gruppeforløb og/eller medicinsk behandling. I ambulatoriet er ca. halvdelen af de tilknyttede patienter unge med ADHD, som følges i forhold deres medicinske behandling.
 
Vi er et velfungerende afsnit med 21 medarbejdere; læger, psykologer sygeplejersker og en halv social rådgiver. Afsnittet er præget af faglighed, engagement, og godt tværfagligt samarbejde. Der er god mulighed for sparring med kollegaer. 
 
Vi forventer
Vi ønsker at ansætte en selvstændig, engageret, og samarbejdsorienteret læge der har gennemført den kliniske basisuddannelse.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er vagtfri.
 
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioners Lønnings- og takstnævn.  
 
I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelses på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises anmærkningsfri børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.  
 
Der indhentes efter aftale med ansøger altid reference inden endelig beslutning om ansættelse.  
 
Ansøgningsprocedure
Ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes elektronisk via link
 
Ansøgningsfrist: torsdag d. 9 august 2018.
 
Ansættelsessamtaler planlægges afholdt fredag 17. august 2018.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte
overlæge Pernille Prahl på mail: pernille.louise.prahl@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Dorte Thomas på mail: dorte.thomas@regionh.dk.
Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside: www.buc-regionh.dk
 
Ambulatoriet for Unge er beliggende på adressen: Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød. Telefon: 3864 1000  
 
Om centret  
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af to afdelinger: Afdeling for ambulante tilbud og Afdeling for døgntilbud. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Udrednings- og behandlingsindsatsen foregår i et engageret tværfagligt miljø, hvor patient og familie er i centrum. Centret har et stærkt forskningsmiljø med fokus på tæt samarbejde med de kliniske afsnit.