Jobbet "Introduktionstilling til Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 15-17, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde har pr. 01.10.18 en ledig 1-årig introduktionsstilling.

Afdelingen har regionsfunktion for Region Sjælland, og er dermed en ud af landets seks hæmatologiske centerafdelinger. Vi varetager udredning og behandling af samtlige hæmatologiske fraset få højt specialiserede funktioner.

Befolkningsgrundlaget i Region Sjælland er ca. 830.000 borgere.

Vi er opbygget af et sengeafsnit med 30 senge, et stort ambulatorium, et dagafsnit, en klinisk forskningsenhed og et fælles sekretariat.

Der er eget bagvagts- og forvagtslag, hvor sidstnævnte aktuelt er 10-skiftet.  Forvagten dækker også Onkologisk Afdeling aften og nat. Vagttilrettelæggelsen er 2-skiftet både i hverdage og i weekender.

Afdelingen har et rigtigt godt uddannelsesmiljø og varetager både prægraduat uddannelse af medicinstuderende og postgraduat uddannelse af læger i introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb inden for hæmatologi, onkologi, infektionsmedicin og dermatologi.

Der er stor forskningsaktivitet dels i form af kliniske behandlingsprotokoller, og dels i form af ph.d. forløb. På nuværende tidspunkt er der 8 igangværende ph.d. projekter, der for hovedpartens vedkommende er påbegyndt efter klinisk ansættelse i afdelingen.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingsnummer: 3800A20-01-i-01

Ansættelsestidspunktet kan evt. ændres efter aftale.

Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig overlæge Mikkel Dorff, 47 32 48 08 eller mihd@regionsjaelland.dk.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk samt Hæmatologisk Afdeling her

Ansøgningsfrist 06.08.18

Ansættelsessamtaler 09.08.18

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh