Jobbet "Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted, søger speciallæge til diagnostisk radiologi med tiltrædelse snarest muligt" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik: Læger, Thisted

Højtoftevej 2, 7700 Thisted

Dit næste skridt
                                                                                                                                    
Stillingen er vagtbærende. Radiologisk Afdeling, Thisted er central i udredningen af patienter, kræftpakkeforløb og i understøttelse af hospitalet i Thisteds funktion. Der er vagt fra hjemmet, der etableres hjemmearbejdsplads.
 
Radiologisk Afdeling
Radiologisk Afsnit i Thisted er en del af Radiologisk Afdeling i Aalborg, der er fordelt på 5 matrikler: Aalborg Nord, Aalborg Syd, Thisted, Hobro og Farsø.
 
Radiologisk Afdeling er en af landets største med et årligt undersøgelsesantal på ca. 285.000. Vi diagnosticerer, undersøger og behandler patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra de praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover udføres de højt specialiserede funktioner indenfor radiologi i Region Nordjylland kun i Aalborg.
 
Aalborg Universitetshospital arbejder ud fra målsætningen om effektive og sammenhængende patientforløb. Specialet har et bredt og godt samarbejde med andre specialer på hospitalet, hvor dialog på tværs af specialer og faggrænser er en naturlig del af arbejdet. Som universitetshospital har forskning og udvikling en høj prioritet og specialet har etableret en selvstændig forskningsenhed.
 
Afsnittet i Thisted udfører i alt ca. 46.500 undersøgelser/interventionelle procedurer årligt. Personalet består for nuværende af 3 radiologer, 6 lægesekretærer og 20 radiografer/sygeplejersker.
Afsnittet er i konstant udvikling. Afsnittet er fuldt digitaliseret med Easy-Viz, RIS og PACS. Vi har to 128 Slices CT–scannere, en Phillips og en Siemens og tre ultralydsapparater. Vi undersøger ambulante, indlagte og akutte patienter. Desuden har vi en Siemens Magnetom Avanto 1,5 T MR–scanner hvor vi udfører planlagte undersøger på indlagte og ambulante patienter.
 
Vi lægger vægt på
At du er speciallæge i diagnostisk radiologi og kan kvalificeres som overlæge. Du har betydelig erfaring indenfor billeddiagnostik samt relevant faglig efteruddannelse. Du skal medvirke i afsnittets daglige drift og aktiviteter, rådgive de kliniske afdelinger og praktiserende læger, deltage i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.
Du er god til at kommunikere, har gode samarbejdsevner og er i stand til at arbejde både selvstændigt og som del af et team.
 
Med stillingen følger en travl og spændende hverdag med gode, stabile og kompetente medarbejdere og kolleger, en uhøjtidelig omgangstone i et åbent miljø med tæt dagligt samarbejde og stor mulighed for indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afsnitsleder Mette Juul Mark mail: m.mark@rn.dk tlf. 24259640  

Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: http://www.aalborguh.rn.dk/Service/Kompetenceskema

Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes reference samt børneattest på den ansøger, der ønskes ansat.
 
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger/afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Funktionsbeskrivelse kan rekvireres.
 
Motiveret ansøgning vedlægges CV indeholdende evt. publikationsliste.

Egnen
Thy og Mors ligger smukt ved Limfjorden og er et naturskønt område med et rigt kulturliv, en fantastisk historie og ikke mindst en storslået natur. Her er på gode muligheder for et aktivt fritidsliv som f.eks. sejlads, surfing, fiskeri, golf og vandreture.
Se flere oplysninger om Thy på følgende link:
www.thisted.dk og www.morsoe.dk og www.visitthy.dk og www.visitmors.dk og www.nationalparkthy.dk