Jobbet "Overlæge/afdelingslæge med interesse for ældrepsykiatri søges til Ældrepsykiatrisk Ambulatorium" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt
Speciallæge med interesse for ældrepsykiatri søges til hel-eller deltidsstilling i et veldrevet og rutineret Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, med udkørende funktion, rutinerede sygeplejersker, supervision af yngre kolleger og fokus på et godt tværsektorielt samarbejde og rationel medicinering. Der er et godt og tæt samarbejde med det ældrepsykiatriske sengeafsnit. Du bliver en del af en speciallægegruppe der, trives og hjælper hinanden på tværs.  
 
Kom og mød teamet og fortæl os hvad der skal til for, at netop du bliver vores næste speciallægekollega. 
 
Alle speciallæger indgår enten i bagvagt eller i SIF (Speciallæge I Front, hvor man et par gange om måneden har forskudt tjeneste og superviserer i Akutmodtagelsen). Der er fælles klinikker, konferencer og temadage for centrets læger. I speciallægegruppen er vi begyndt at afholde speciallægemøder med middag hjemme hos hinanden; en hyggelig ny tradition, som vi glæder os til at fortsætte. 
 
Du bliver en del af ledergruppen på Psykiatrisk Center Ballerup; et center med ca. 650 ansatte. Vi har:  
  • Akutmodtagelse, døgn- og ambulant behandling  
  • En række psykiatriske ambulatorier, OP- og OPUS-teams 
  • Specialfunktioner indenfor spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og døvepsykiatri 
  • Forskning og undervisning, bl.a. er vi et aktivt universitetshospital 
Nogle af de vigtigste strategiske indsatsområder for centret fremover er forbedringsarbejdet, rationel farmakoterapi og nedbringelsen af tvang. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Louise Behrend Rasmussen, telefon 38645171 eller 24948287, mail: louise.rasmussen.11@regionh.dk  
 
Ansøgningsfrist tirsdag den 7. august 2018 kl. 12.00. 
 
Læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup på dette link: https://www.psykiatri-regionh.dk/pc-ballerup-job.