Jobbet "Introduktionsstilling Intern Medicin:Reumatologi" er udløbet

Region Nordjylland

Gigt- og Rygmedicin: Læger

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Introduktionsstilling i intern medicin på Reumatologisk Afdeling,
Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital.
 
Stillingsopslag til introduktionslæge i intern medicin reumatologi nr.:8001-07-01-i-06 opslås til besættelse pr. 1.9.2018 eller efter aftale.
 
Har du interesse for reumatologi, og ønsker du en bred klinisk indsigt i de intern medicinske specialer med hovedvægten lagt på reumatologien, så er denne stilling måske noget for dig?
 
Om afdelingen
Reumatologisk afdeling varetager diagnosticering, monitorering og behandling af patienter med gigt-, bindevævs- og vaskulit- samt diskus- og rygsygdomme. I vores daglige klinik benytter vi bl.a. UL-diagnostik, ledinjektioner, muskel- og hudbiopsier ligesom ledscoring og manuelle rygundersøgelsesprocedurer vægtes højt.
 
Reumatologi er et bredt speciale, således råder reumatologisk afdeling, Aalborg, over mange ambulatoriespor fx artrit-ambulatorium, biologisk ambulatorium, vaskulit- og bindevævsambulatorium, urica-ambulatorium, diskus-ambulatorium samt et stort dagafsnit og et sengeafsnit i Medicinerhuset.
 
Afdelingen lægger vægt på gode og sammenhængende patientforløb, tværfagligt samarbejde, forskning og udvikling. Herudover prioriteres et godt kollegialt miljø højt. Vi arbejder målrettet for at levere uddannelse af yngre læger af højeste kvalitet og har således fået flere uddannelsespriser – senest Den Gyldne Pelotte i 2017 (pris for bedste reumatologiske uddannelsesafdeling uddelt af yngre reumatologer). Arbejdstilrettelæggelsen i afdelingen fokuserer i vid udstrækning på uddannelsen af yngre læger med parallelambulatorier i mindre teams, mesterlæresituationer og gode konferencemuligheder.
 
Ved ansættelse på Reumatologisk afdeling deltager du i dagarbejdet i Reumatologisk sengeafsnit, dagafsnit og ambulatorium. Reumatologisk afdeling har dagvagter (8.00-18.00) på hverdage og weekendarbejde (lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00-15.00). Med henblik på opnåelse af akutmedicinske kompetencer indgår introduktionslægen i FAM-vagter i Medicinerhuset via samarbejde med gastromedicinsk afdeling. I den 1-årige ansættelse planlægges i alt 12 aftennattevagter og 18 dagvagter i FAM.
 
I introduktionsstillingen vil du beskæftige dig med alle facetter af reumatologien hos både ambulante og indlagte patienter, og du vil under ansættelsen opnå grundlæggende færdigheder i reumatologi og bred basisviden inden for hele det internmedicinske område.
 
Stillingen kan søges af yngre læger med godkendt basisuddannelse. Ansøgere med interesse for reumatologi prioriteres.
 
Uddannelsesprogram foreligger: http://www.videreuddannelsen-nord.dk/.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Yngre Læger.
Benyt nedenstående link: "Søg job" i forbindelse med din ansøgning. Husk at medsende CV og øvrige relevante bilag.
Forespørgsler kan rettes til ledende overlæge Vivian Kjær Hansen vkh@rn.dk.
Ansøgningsfrist: fredag den 24. august 2018 kl. 12.00