Jobbet "Læge til introduktionsstilling i intern medicin, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, Herlevmatriklen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Vi har en introduktionsstilling ledig per 1. oktober 2018  
 
Medicinsk Afdeling varetager specialerne geriatri, lungemedicin, endokrinologi og infektionsmedicin. Derudover har vi det lægelige ansvar for modtagelse og behandling af de akut indlagte medicinske patienter i Akutmodtagelsen.  
I dagtid udenfor vagt kan du forvente primært at være tilknyttet et af vores 4 specialer afhængig af interesse og aftale. 
 
I Akutmodtagelsen vurderes og behandles patienter med et meget bredt og varieret udbud af sygdomme, og du kan forvente en løbende supervision i arbejdet hermed. Når du har almindelig dagfunktion på et af vores medicinske sengeafsnit, vil du opleve at arbejde i teams med fokus på hurtig diagnostik og behandling – og med høj faglig standard, sammenhængende patientforløb, uddannelse og supervision som væsentlige omdrejningspunkter. I ambulatoriet vil der ligeledes være mulighed for løbende supervision og sparring med ældre kollega. 
Endelig vil du i et vist omfang få mulighed for at deltage i afdelingens forskning afhængig af interesse.  
 
Som led i afdelingens uddannelsesfokus, har afdelingen tilknyttet 3 uddannelsesansvarlige overlæger og 2 UKYLér. Vi arbejder endvidere med superviserede gennemgange og praktiserer defusing efter hver hverdags vagt. 
 
Vi forventer et fagligt engagement, og at du bidrager til at fastholde vores gode arbejds- og kollegiale miljø på afdelingen. 
 
Du vil indgå 9-skiftet vagt i 2-holdsdrift. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til  
Ledende overlæge Finn Rønholt, telefon 38 67 35 55 / 38 68 13 13 eller mail: finn.roenholt@regionh.dk 
 
Ansøgningsfrist 
Send ansøgning med curriculum vitae samt kopi af autorisation via nedenstående link senest den 23. august 2018.