Jobbet "Kompetent fysioterapeut til akut medicinsk visitationsafsnit i Sønderborg" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Ergo- og fysioterapien ved Sygehus Sønderjylland søger en dygtig fysioterapeut til akut medicinsk visitationsafsnit (AMVA) i Sønderborg. Du vil i tæt samarbejde med ergoterapeuten, sygeplejersker og læger indgå i udredningen og afklaringen af behandlingsmuligheder for den akutte patient. Udfordringen ved de akutte patientforløb er, at der oftest kun er én kontakt mellem patient og terapeut, før patienten enten overflyttes eller udskrives. Det vægtes derfor, at du har undersøgelseserfaring med neurologiske og medicinske problemstillinger, kan arbejde selvstændigt i en hverdag med mange opgaver, kan se sammenhænge på tværs af fagligheder og har en stærk faglig beslutningskompetence.  
 
Som fysioterapeut i AMVA leder din undersøgelse af funktionsevnen frem til behandlings- og genoptræningsplaner og i samarbejde med det tværfaglige team, er du med til at sikre sammenhæng i patientforløbene på tværs af fagligheder, afdelinger og sektorer.  
 
Du vil i det daglige skulle varetage det terapeutiske bidrag i patientforløbene i samarbejde med ergoterapeuten på AMVA og planlægningsmæssigt vil du være knyttet til den neurologiske terapeutgruppe. Du vil skulle påregne weekendarbejde cirka hver 6. uge.  
 
Ergo- og fysioterapien har et tæt kollegialt sammenhold med vægt på faglighed, humor og frihed under ansvar.  
 
Det er en fast stillingen på 37 timer med opstart den 1. november 2018.  
 
Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til Ergo- og fysioterapien på 7997 1901.  
 
Yderligere information fås ved chefterapeuterne Pernille Lindberg Kjær på 7997 1910 eller René Bender Jørgensen 7997 6136.  
 
Send din ansøgning elektronisk med cv og evt. bilag, så vi har den senest den 23. september 2018. Det forventes, at ansættelsessamtaler afholdes enten den 26. eller 27. september 2018.