Jobbet "Overlæge/afdelinglæge søges til Steno Diabetes Center Odense (SDCO)" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Indgang 112, 5. sal, Kløvervænget 6, 5000 Odense C

Dit næste skridt
Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er etableret 1.1.2018 og under udvikling som et internationalt førende diabetescenter ved Odense Universitetshospital. En af hovedopgaverne for SDCO er at være kraftcenter for at udvikle nye behandlings- og forebyggelsesmetoder, dvs. udvikle og udføre behandling og forebygge senkomplikationer på et højt internationalt niveau. SDCO er etableret i et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark. 
 
Overlæge/afdelingslæge med klinisk funktion ved Steno Diabetes Center Odense (SDCO) 
 
Der søges en bredt klinisk uddannet speciallæge i endokrinologi gerne med erfaring med projektledelse og/eller forskningsaktivitet/interesse. Ansættelse pr d. 1. oktober 2018 eller snarest herefter. 
 
SDCO’s kliniske kerneaktiviteter vil være behandling og forebyggelse af senkomplikationer hos patienter med diabetes, som er tilknyttet centret samt varetagelse af højt specialiseret diabetesbehandling for Region Syddanmark.
 
SDCO har et tæt samarbejde med endokrinologisk afdeling M med faglig sparring og fælles morgenkonferencer. 
 
 
Dit nye job  
   
Du vil blive involveret i flere af vores supplerende kliniske aktiviteter der igangsættes i forbindelse med implementeringen af drejebogen for SDCO. Det kan fx dreje sig om sammedagskomplikationsscreening, opstartsforløb for patienter med type 2-diabetes eller kompetenceudvikling af personale. Involvering i disse kliniske udviklingsprojekter vil ske efter individuel vurdering i forhold til kvalifikationer og ønsker hos ansøger. 
 
Udover dette vil din funktion være klinisk ambulant aktivitet på SDCO, hvor du skal varetage behandlingen af patienter med type 1- og type 2-diabetes. Afhængig af kvalifikationer og interesse vil der være mulighed for at indgå i mere specialiseret behandling, fx insulinpumpebehandling eller graviditetsdiabetes. Endvidere varetages på udvalgte dage stuegang på sengeafdeling MC98, hvor der er såvel endokrinologiske som reumatologiske og intern medicinske patienter indlagt, herunder diabetes patienter. Til stillingen er knyttet en vagtforpligtelse i samarbejde med afdeling M i weekends (aktuelt ca. én gang pr kvartal). Derudover kan der blive tale om vagtforpligtelse i FAM efter nærmere aftale.  
 
Endelig forventer vi at du deltager aktivt i vores undervisningsaktiviteter og kompetenceudvikling af personale såvel internt som externt. Der er gode muligheder for forskningsaktivitet. 
 
Vi søger en overlæge/afdelingslæge der:  
 • er speciallæge i endokrinologi med dansk autorisation 
 • har solid klinisk erfaring  
 • gerne projektledelseserfaring 
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner 
 • åben og udviklingsorienteret 
 • kan deltage aktivt i SDCO’s uddannelse og kompetenceudvikling af personale 
 • vant til at arbejde i tværfaglige teams 
 
Vi tilbyder et center, hvor: 
 • klinik, uddannelse og udvikling vil blive prioriteret 
 • der er fokus på den allerhøjeste kvalitet i de kliniske ydelser 
 • der er fokus på tværfagligt samarbejde  
 • der er etableret et samarbejde med regionens sygehuse, praktiserende læger, kommuner og øvrige Steno Diabetes Centre i Danmark  
 • motivation, medinddragelse, et højt informationsniveau og et godt arbejdsmiljø er prioriteret højt 
 
Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv kompetenceområder, jf. faglig bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge.
  
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger/afdelingslæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. 
  
Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, samt curriculum vitae.  
 
Stillingen er en fuldtidsansættelse og ledig til besættelse 1. oktober 2018 eller efter aftale. 
 
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen, OUH og SDCO ved henvendelse til: 
Klinikleder, specialeansvarlig overlæge Michael Røder, michael.roder@rsyd.dk, 2624 4473, eller  
Centerdirektør Jan Erik Henriksen, jeh@rsyd.dk, 2033 2174 
 
Region Syddanmarks hjemmeside: www.rsyd.dk, OUHs hjemmeside: www.ouh.dk  
 
Ansøgningsfrist den 21. september 2018 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39