Jobbet "Radiograf søges til et 1-årigt vikariat i Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

Dit næste skridt
Vi søger en radiograf til Medicinsk Radiografi pr. 1. december eller gerne før efter aftale. Stillingen er med tjeneste på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Palle Juul-Jensens Boulevard.

Er du autoriseret stråleterapiradiograf eller radiograf med efterfølgende stråleterapiuddannelse, kan det være dig vi søger.

Udover det radiograffaglige lægger vi vægt på, at du
 • er i stand til at sætte patienten i centrum, samtidig med at modaliteterne mestres
 • har en selvstændig, udadvendt og mårettet personlighed
 • fungerer godt i tværfaglige teams
 • er kvalitetsbevidst og omhyggelig
 • har overskud til at håndtere en travl hverdag med komplicerede problemstillinger
 • besidder gode kollegiale færdigheder

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job, hvor du indgår i et team af radiografer, læger,
hospitalsfysikere og sygeplejersker med tætte samarbejdsrelationer til andre
personalegrupper inden for sundhedssektoren.

Radiografgruppens samlede arbejdsopgaver omfatter
 • fiksation af patienter i forhold til strålebehandling
 • opmærkning på patienter i forhold til strålebehandling
 • CT skanning i forbindelse med planlægning af strålebehandling
 • PET-CT skanning og MR skanning i forbindelse med planlægning af strålebehandling
 • normalvævsindtegning
 • dosisplanlægning

Medicinsk Radiografi er en del af Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Vi har ansvaret for forberedelse af patienten til strålebehandling. Kræftafdelingens vision er ”Den største viden, den bedste behandling”. Vi fokuserer på at udvikle vores arbejdsplads, så nye behandlingsinitiativer kan implementeres hurtigt og med stor kvalitet. Det betyder, at radiografgruppen er involveret i forsknings- og udviklingsprojekter, og at arbejdet udvikles gennem jobglidning, specialisering og tværfaglighed.

Vi har udbygget med en satellit i Herning og flytter gradvist aktiviteterne fra Nørrebrogade til Aarhus Universitetshospital under fælles tag på Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby. Vi er i dag 19 radiografer. Vi opfatter os som en ansvarsfuld arbejdsplads, hvor privatliv og arbejdsliv fungerer godt sammen, og hvor medarbejdere tilbydes gode vilkår for personlig og faglig udvikling så ambitioner kan udfoldes til fordel for vore patienter.

Afdelingen råder over 12 lineære acceleratorer, en PET-CT skanner, en MR skanner og tre CT- skannere. Vi tilbyder flere forskellige former for stråleterapi. Vi anvender og udvikler de mest moderne teknologier inden for såvel planlægning som udførelse af stråleterapi.
Stillingen er knyttet til den kliniske funktion ved forberedelse af behandling af kræftpatienter. Dette arbejde foregå primært i hverdagene mellem kl. 7.30-15.00, hvorfor der kun må påregnes minimal vagtforpligtigelse. Dog må der påregnes perioder med over/-merarbejde, når det er nødvendigt for overholdelse af de garanterede forløbstider.

Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan hentes her.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfristen er den 12. oktober 2018, og ansættelsessamtaler afholdes den 16. oktober 2018. Tiltrædelse snarest eller 1. december 2018


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.