Jobbet "Seniorforsker" er udløbet

Region Midtjylland

RehabiliteringsCenter for muskelsvind

Kongsvang Allé 23, 8000 Århus C.

Dit næste skridt

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind søger en seniorforsker med fokus på brugerundersøgelser

 

Kan du stille de rigtige spørgsmål? Har du dokumenteret erfaring med brugerundersøgelser? Er du stærk i analysearbejde og formidling, og har du lyst til at arbejde med at forbedre og understøtte rehabiliteringen af personer med muskelsvind?

RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCFM) er et selvejende landsdækkende center med højt specialiseret funktion inden for neurorehabilitering af personer med muskelsvind og amyotrofisk lateral sclerose (ALS). RCFM har et tæt samarbejde med de neurologiske og pædiatriske afdelinger og kommunerne. Bruger- og pårørendekontakten foregår ambulant, i brugerens hjem og/eller på kurser og temadage.

Vi har i vores strategi fokus på at udvikle de ydelser, vi leverer til vores brugere, pårørende og samarbejdspartnere. Vi ønsker derfor at igangsætte brugerundersøgelser af, hvordan vores ydelser understøtter rehabiliteringen, om vi leverer de rette ydelser, og hvordan vi – også fremadrettet – sikrer, at vores indsats bidrager bedst muligt til målet om lighed i sundhed.

Vi har brug for en seniorforsker der:

·         Har en ph.d. eller tilsvarende

·         Kan igangsætte og lede tværsektorielle kvalitetsudviklingsprojekter

·         Har erfaring med udarbejdelse og bearbejdning af spørgeskemaer

·         Kan arbejde med både kvantitative og kvalitative metoder

·         Er stærk i skriftlig og mundtlig formidling af projektresultater, herunder videnskabelige publikationer

·         Kan være med til at løfte RCFM’s forskningsniveau

Du vil blive ansat i RCFM’s forsknings- og udviklingsafdeling med fast arbejdsplads i Aarhus. Dine primære arbejdsopgaver vil være at igangsætte og gennemføre undersøgelser af brugeres og samarbejdspartneres vilkår og behov. Du vil også indgå i afdelingens andre projekter, som med afsæt i den internationale klassifikation af funktionsevne (ICF) belyser faktorer af betydning for livet med muskelsvind.

Fakta

·         37 timer med fleksible arbejdsdage

·         Løn efter aftale

·         Tiltrædelse 1. januar 2019

·         Ansøgningsfrist 18. november 2018. Samtaler afholdes 22. november 2018.

·         Ansøgningen mailes til job@rcfm.dk mrk. Seniorforsker

·         Spørgsmål om stillingen kan rettes til forskningsleder Ulla Werlauff på telefon 22652442 eller til direktør Heidi Aagaard på telefon 22652400.

·         For flere informationer henvises til  www.rcfm.dk

 

Om RCFM

RCFM har hovedsæde i Aarhus og en afdeling i Høje Taastrup. I Aarhus ligger sekretariatet, forsknings- og udviklingsafdelingen og konsulentfunktionen for Vestdanmark. I Høje Taastrup ligger konsulentfunktionen for Østdanmark. RCFM har i alt 39 engagerede medarbejdere fordelt på læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, forsknings- og kommunikationsmedarbejdere samt koordinatorer. Der er 3200 børn, unge og voksne med muskelsvind eller ALS henvist til RCFM.

RCFM indgår i rehabilitering, udvikling og forskning inden for neuromuskulære sygdomme både nationalt og internationalt.