Jobbet "Miljøterapeut søges til socialpsykiatisk organisation i stadig udvikling, afd. Engen, Holmstrupgård" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Engen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård afd. Engen i Brabrand søger medarbejdere til to 37 timers stillinger – og måske er det lige præcis dig vi står og mangler! Stillingerne ønskes besat pr. 01.01.2019 eller hurtigst muligt.
 
Holmstrupgård er et social-psykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.
 
Afdeling Engen
 
Målgruppen er normaltbegavede unge med alvorlige spiseforstyrrelser og/eller personlighedsforstyrrelser. Der kan på afd. Engen bo 9 unge. De unges udfordringer kommer til udtryk ved restriktiv spisning, overmotionering, lav vægt gennem længere perioder og deraf nedsat følelseshåndtering. Derfor tror vi på være vedholdende. Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed og at det er i sammenspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdeling Engen på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk  Vi forventer, at du har læst på hjemmesiden og gjort dig overvejelser om praksis.
 
 
Vi tilbyder:
 
 • Arbejde med nogle spændende unge mennesker, der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapi uddannelse
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening 


Vi ansætter dig, som 
 
 • Har en relevant uddannelse (pædagog, ergoterapeut, SOSU-assistent eller sygeplejerske) og Eventuelt erfaring med målgruppen
 • Udviser indsigt I målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise, at du kan omsætte dette til praksis
 • Har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • Er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • Er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • Arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • Har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil  


Jobbeskrivelse
 
Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil blive fast kontaktperson for to unge, men være del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver anden/tredje weekend.

 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder René Vestergaard Nielsen på telefon nr. 78478733 eller mail Rene.V.Nielsen@ps.rm.dk
 
Ansøgningsfrist mandag d.19.11.2018 Kl.12.00
Samtaler forventes afholdt i uge 48
 
 

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale