Jobbet "Fysioterapeut til fast stilling på Psykiatrisk Center København" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Fysioterapeut til fast stilling på Psykiatrisk Center København 
 
Har du fagligt engagement og lyst til at udvikle psykiatrisk fysioterapi på vores 2 akutte afsnit på Bispebjerg matriklen, så er her en spændende stilling.  
Stillingen er på 33 t., som ønskes besat den 1. februar 2019 
 
Der skal ydes individuel -og gruppe behandling samt ad hoc aktiviteter. Den individuelle behandling består  af psykiatrisk og somatisk fysioterapi. Gruppetilbuddene er fx kropsgruppe, sansegruppe og forskellige tilpassede fysiske aktiviteter inden- som udendørs.  
Der er særligt fokus på at forebygge og nedbringe tvang.  
Du vil være i team med ergoterapeuten på afsnittene.  
Stillingen foregår i dagvagter, med nogle dage til kl. 16.00. 
 
Vi kan tilbyde dig 
- et spændende speciale 
- et arbejde med variation 
- et godt tværfagligt samarbejde 
- oplæring i opgaverne 
- engagerede kolleger 
 
Vi forventer at du 
- har erfaring indenfor psykiatrisk fysioterapi 
- har BBAT- uddannelse eller interesse herfor 
- har lyst til at etablere et godt tværfagligt samarbejde 
- kan arbejde selvstændigt og engageret 
- er fleksibel og tænker kreativt 
 
Erfaring indenfor det psykiatriske område vil være en fordel. Har du ikke erfaring med specialet, er der mulighed for oplæring. 
 
Dine kommende kolleger er en gruppe meget engagerede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt det tværfaglige personale i sengeafsnittene. 
 
Der refereres til teamlederen for fysioterapeuterne og den ledende terapeut for Ergo -og Fysioterapi Enheden. 
 
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 
 
Yderligere oplysninger fås hos ledende terapeut Lotte Lenike  
tlf. 40275866 
 
Ansøgningsfrist den 30. nov. 2018 kl.12.00 
 
Ansættelsessamtaler holdes i uge 49. 
 
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelser, stiles og sendes til ledende terapeut Lotte Lenike, via det elektroniske link.  
 
Se yderligere oplysninger om Psykiatrisk Center København, på www.psykiatri-kobenhavn.dk 
Forud for evt. ansættelse vil der blive indhentet referencer fra 1 til 2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.