Jobbet "Vil du som miljøterapeut være med til at udvikle et nyt spændende socialpsykiatrisk tilbud og afdeling på Holmstrupgård" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Administrationen

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Er du pædagog, ergoterapeut eller sundhedsfagligt uddannet? Er du interesseret i socialpsykiatri? Holmstrupgård søger 5 medarbejdere til 37 timers stilling pr. 1. januar 2019 til en forventet nyoprettet døgnafdeling i Aarhus Nord – og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!
 
Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Holmstrupgård består af 6, snart 7 døgnafdelinger samt intern skole, beskæftigelse, dagtilbud og udslusningstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling.

 
Afdelingen

Den nye afdeling på Kalmargade bliver et miljøterapeutisk døgnbehandlingstilbud placeret i Aarhus Nord. Målgruppen er normaltbegavede unge, der primært kommer fra døgnbehandling på Holmstrupgårds nuværende døgnafdelinger, og som er klar til mere eget ansvar og mindre støtte i hverdagen. Afdelingen retter sit tilbud mod unge, der er over 18 år med forskellige psykiatriske vanskeligheder indenfor Holmstrupgårds samlede målgruppe, herunder spiseforstyrrelsesproblematikker. De unge vil oftest være kendt på Holmstrupgård og kendetegnende ved at være klar til at profitere af et mindre indgribende tilbud for at fortsætte deres positive udvikling eksempelvis i Holmstrupgård Bogruppe eller egen lejlighed.
 
Afdelingen på Kalmargade forventes godkendt af Regionsrådet, og Holmstrupgård forventer at overtage lejemålet og få de nødvendige godkendelser på plads for at kunne byde velkommen til op til 10 unge kort efter årsskiftet. De unge indskrives i samarbejde med de anbringende kommuner på §107 og §76. Som udgangspunkt vil forløbet på Kalmargade være tidsbegrænset til halvandet år.
 
Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af en høj faglighed, og at det er i sammenspil mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. Vi baserer vores arbejde på en miljøterapeutisk tænkning, som søger at balancere rammer og relation ligeligt. Du kan læse mere om Holmstrupgård på vores hjemmeside http://www.holmstrupgaard.rm.dk/
 
 
 
Vi tilbyder:
 
 • Arbejde med nogle spændende unge mennesker der trives med struktur, stabilitet og autenticitet
 • At du bliver en del af en større organisation, hvor der er plads til at afprøve dine dristige pædagogiske tiltag, der tager meningsfyldt afsæt i målgruppen
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapi uddannelse
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference og personalemøde: Med fokus på at kvalificere praksis
 • En veletableret organisation hvor robusthed er et fælles anliggende
 • En ledelse der er tæt på og tilgængelig
 • En aktiv personaleforening
 
 
Vi ansætter dig, som 
 
 • har en relevant uddannelse (pædagog, ergoterapeut, SOSU-assistent eller sygeplejerske) og eventuelt erfaring med målgruppen
 • udviser indsigt i målgruppen og enten til samtale eller gennem erfaring kan vise, at du kan omsætte dette til praksis
 • har drivkraften til at være motivator og kan være udholdende, når de unge ikke kan
 • er loyal overfor den aftalte struktur og praksis
 • er empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektiv
 • arbejder professionelt med personlig autenticitet
 • har erfaring med brugen af IT og har kørekort til personbil
 • ved at dokumentation er en vigtig og nødvendig del af arbejdet
 
 
Jobbeskrivelse
 

Hverdagen består i at understøtte de unge i at få en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Derudover er det praktiske arbejde i afdelingen ligeledes en del af den miljøterapeutiske indsats. Du vil blive fast kontaktperson for flere unge, men vil samtidig også være del af det samlede team omkring hele ungegruppen. Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Det forventes også, at du som medarbejder, er med til at løse de fælles organisatoriske udvalgsopgaver, både på og disse der rækker ud over afdelingen. Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver anden/tredje weekend.
 
Det vægtes i forhold til rekrutteringen, at personalegruppen sammensættes af såvel medarbejdere fra Holmstrupgård som kulturbærende samt nyansatte. Da der stiles mod et mindre indgribende tilbud, er der som udgangspunkt ikke nattevagter, og normeringen i dag- og aftenarbejdet skal signalere mere ansvar til den enkelte unge.
 
 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Kim Munksgaard på Tlf. nr.: 20 22 86 82 eller e-mail kimmunk@rm.dk
 
Ansøgningsfrist onsdag d. 21.11.18 kl. 24.00.
Samtaler forventes afholdt mandag d. 26.11.18 og tirsdag d. 27.11.18.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale