Jobbet "Bioanalytiker" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt
Bioanalytiker   
Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (Herlev matriklen) søger autoriserede bioanalytikere. 
 
Om Klinisk Biokemisk Afdeling – Herlev matriklen   
Afdelingen har ca. 80 fuldtidsstillinger besat hovedsageligt af personer uddannet som bioanalytikere. Afdelingen har desuden en del laboranter ansat som prøvetagere til udelukkende at varetage blodprøvetagning og EKG-optagelse.   
Samlet har afdelingen på Herlev matriklen ca. 400.000 patientkontakter og udfører ca. 7 mio. analyser om året.   
 
Afdelingen fokuserer på:   
Kvalitet og kompetenceudvikling. Herlev matriklen arbejder på at blive akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, ISO15189   
Optimeringer af arbejdsgange er en løbende proces til gavn for patienterne og personalet.   
Afdelingen er desuden praktiksted for bioanalytikerstuderende, der indgår i arbejdsprocedurerne med støtte fra det faste personale.   
 
Herlev og Gentofte Hospital er fusioneret og har en fælles ambition som kaldes GODT BEHANDLET. Det betyder at: 
 
• Patienterne bliver fagligt godt behandlet   
• Patienter og pårørende bliver set, hørt og inddraget, så de også føler sig godt behandlet   
• Personalet bliver godt behandlet i deres arbejde   
 
Vi tilbyder   
• En grundig teoretisk oplæring af vores undervisere samt introduktion til afdelingens kontrolregelsæt af vores kvalitetsleder.   
• Praktisk oplæring under supervision af en kollega i alle afdelingens funktioner.   
• En medarbejdergruppe med godt sammenhold og stor dedikation og engagement til arbejdet   
• Vi lægger meget vægt på højt informationsniveau og stor medarbejderindflydelse   
• Et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og en fri og uhøjtidelig omgangstone, som vi selvfølgelig regner med, at du vil være med til at opretholde   
 
Vi forventer, at du   
§ Er uddannet bioanalytiker, der kan arbejde selvstændig og har gode samarbejdsevner – kun autoriserede bioanalytikere vil komme i betragtning   
§ Set i lyset af hospitalets ambition GODT BEHANDLET, ser du den korte patientkontakt ved blodprøvetagning og EKG-optagelser som en naturlig del af bioanalytikerfunktionen både i ambulatoriet og på sengeafsnittene.   
§ Er kvalitetsbevidst og kan arbejde efter fastsatte retningslinjer   
§ Er positiv overfor forandringer. Klinisk Biokemisk Afdeling står overfor en total udskiftning og fuldautomatiset opgradering af analyseudstyret på begge matrikler 
§ Kan indgå i 3-skifte vagtordning   
 
Vi ser gerne   
At du har kendskab til et eller flere af følgende analyseudstyr og funktioner:   
• Blodprøvetagning   
• EKG-optagelse   
• Kemianalyser på Vitros 4600 og 5600   
• ENGEN (præ-analytisk udstyr) fra Ortho Clinical   
• Immunkemiske analyser på Centaur XP   
• Hæmatologiske analyser på Advia 2120i   
• Koagulationsanalyser på ACL TOP   
 
Hospitalet er et universitetshospital med mange forskningsprojekter. Det betyder også, at afdelingen modtager og behandler forskningsprøver på alle tidspunkter af døgnet.   
 
Hospitalet har rygeforbud.   
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingerne er på 37 timer pr. uge og til besættelse snarest.   
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.   
Et af regionens mål i personalepolitikken er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres bl.a. gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.   
 
Ansøgningsprocedure   
Vil du vide mere om stillingerne kan du ringe til afdelingsbioanalytiker Sara Arntkløv 3868 2071/Amana Bibi 3868 6694 eller ledende bioanalytiker Kristina Rasmussen 3868 3115. Her kan du også rekvirere en funktionsbeskrivelse.   
 
Ansøgningsfristen er den 30.11.18 kl. 12.00. Der holdes ansættelsessamtaler løbende.   
Ansøgning og CV sendes online via linket herunder.