Jobbet "Stomisygeplejerske søges til Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital, Genopslag" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Har du erfaring med mavetarmkirurgiske patienter eller er du faglig nysgerrig og savner faglige udfordringer indenfor gastroenterologi? Abdominalcenter K tilbyder sjældent udbudt stilling som stomisygeplejerske, 32-37 timer ugentligt.  
 
Abdominalcenter K, der er ét samlet center for både medicinsk og kirurgisk gastroenterologi, og består af fire sengeafsnit, egen akutmodtagelse, egen operationsgang og endoskopiafsnit, egen forskningsenhed og flere ambulatorier.  
 
Stomiambulatoriet er en selvstændig enhed i Abdominalcenter K og den daglige drift varetages af 2 stomisygeplejersker. Stomiambulatoriet samarbejder tæt med kolorektal kirurgisk sengeafsnit K1, der aktuelt har 7 senge (på sigt 16 senge). Sygeplejen på K1 sengeafsnit er organiseret i teams med både sygeplejersker og assistenter. Vi arbejder ud fra veltilrettelagte, strukturerede behandlingsforløb samt stomiplejeplan. Vores stomisygeplejersker afholder stomikonference to gange ugentlig på K1, hvor stomiproblematikker vendes. Desuden samarbejder stomisygeplejerskerne med sygeplejersker med klinisk specialfunktion omkring dokumentationsudviking og afholdelse af undervisning. 
Derudover foretages tilsyn af patienter og supervision af kolleger på øvrige K-afsnit internt og eksterne afsnit på Bispebjerg Hospital samt med primær sektor.  
 
Stomisygeplejerskerne er primært i kontakt med patienter med kolonrektalcancer, IBD, akut-opererede patienter (f.eks. ileus patienter) og patienter med parastomal hernie. Du skal som stomisygeplejerske varetage præoperative samtaler herunder stomimarkering på patienter forud for operation, og følge disse i det postoperative indlæggelsesforløb samt efter udskrivelse og til årskontroller. Forberedelse af elektive patienter foregår ved hjemmebesøg. Postoperativ opfølgning foregår primært i vores Stomiambulatorium.  
 
Abdominalcenter K er kendetegnet ved at arbejde evidensbaseret, forskningsbaseret med høj faglig kvalitet. Vi har fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder målrettet med kompetenceudvikling.  
 
Din introduktion vil starte i nedre mavetarmkirurgisk sengeafsnit (tilpasset dine behov), hvorefter du fortsætter introduktion og evt. oplæring i Stomiambulatoriet.  
 
Vi søger en sygeplejerske der har  
  • Erfaring indenfor det nedre gastroenterologiske kirurgiske speciale, herunder erfaring med stomi 
  • Evner og lyst til at formidle og videndele med såvel patienter, pårørende og kolleger 
  • Evnen til at arbejde selvstændigt og tværfagligt 
  • Et positiv og kreativt mindset, og værdsætter fagligt som socialt fællesskab  
Ansættelsesvilkår  
Ansættelse snarest muligt. Stillingen er fleksibel i forhold til timetal, du har mulighed for at få en fast ansættelse eller kombinationsstilling mellem ambulatorie og sengeafsnit. Dit arbejde foregår i dagvagt, med mulighed for weekendvagt hver 4. uge, såfremt du kombinerer med sengeafsnittet. Dertil hører et funktionstillæg svarende til sygeplejerske med klinisk specialfunktion. Du refererer til afdelingssygeplejerske Louise Øster Hyltoft K1. Afhængig af baggrund tilbydes mulighed for videreuddannelse. 
 
Ansøgningsprocedure  
Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden.  
 
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte stomisygeplejerske Anita Marie Bohn, telefonnummer 3863 6224, afdelingssygeplejerske Louise Øster Hyltoft 2911 7589 eller ledende oversygeplejerske Kirsten Amsinck, telefonnummer 2497 2594.  
 
Ansøgning skal være os i hænde senest d. 26.11.18 kl. 12.00.  
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 48