Jobbet "Lægesekretær til Ambulatorim for ADHD, Børne- og Ungdomspsykiatri" er udløbet

Region Nordjylland

Ambulatorium for ADHD

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Børne- og ungdomspsykiatri – en fast fuldtidsstilling som lægesekretær uden aften og weekendvagter. 
 
Børne- og ungdomspsykiatrien er i rivende udvikling, og derfor har vi brug for en ekstra lægesekretær til vores Ambulatorium for ADHD.

Vi søger en lægesekretær, der kan understøtte det sundhedsadministrative arbejde og sikre administrativ høj patientsikkerhed.
Vi søger derfor en engageret teamplayer med gennemslagskraft, gode evner inden for koordinering og strukturering, samt med lyst og energi til løbende at være med til at udvikle på opgaverne.
  
I Ambulatorium for ADHD udredes og behandles børn og unge op til 17 år, der har forskellige sygdomme som ADHD og Tourette/tics.
 
Vi søger en lægesekretær til at indgå i et team bestående af lægesekretærer, sygeplejersker, psykologer og læger. Stillingen vil være med mangeartede sekretæropgaver med fokus på skrivning, booking og registrering af forløb for børn og unge. Teamet består af 8 lægesekretærer, snart 9.
Sekretærerne sidder samlet på nyetableret kontor med 4 på hver. Når vi bliver 9, bliver der oprettet et nyt team bestående af 2, der varetager venteværelsesfunktionen og samtidigt samarbejder ind i de fælles opgaver i ADHD-ambulatoriet.
 
Vi ønsker en medarbejder der: 
 • er uddannet lægesekretær, og gerne flere års erfaring inden for hospitalsverdenen
 • trives med at skrive journalnotater
 • gode evner for telefonkommunikation
 • har kendskab til AS400, Clinical Suite og BookPlan og i øvrigt flair for IT
 • kan bevare overblikket i spidsbelastede situationer
 • er i besiddelse af gode samarbejdsevner i en travl hverdag, hvor det tværfaglige samarbejde er i høj fokus
 • kan arbejde selvstændigt og med en stor grad af ansvarlighed
 • har godt humør og faglig stolthed
 • har kendskab til eller interesse for registrering af udrednings- og behandlingsret

Vi tilbyder:
 • et spændende og udfordrende job i en travl hverdag med plads til faglig udvikling
 • en god introduktion i afdelingen
 • et bredt samarbejde både mono- og tværfagligt
 • samarbejde med en engageret medarbejdergruppe bestående af 8 lægesekretærer i teamet
 • mulighed for egne ansvarsområder
 • mulighed for indflydelse på egen hverdag samt teamets, idet vi er et nyligt sammenlagt ambulatorie
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om jobbet, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Betina Høgh Nielsen på tlf. 97 64 33 92.
 
Om sekretariatet: I Børne- og ungdomspsykiatrien er der ansat 23 lægesekretærer, som lægger stort engagement i sekretariatsarbejdet og udfører teamsekretæropgaver for ambulatoriets behandlere. Sekretariatet ledes fagligt af en ledende lægesekretær.
 
Om afdelingen: Børne- og ungdomspsykiatrien består af diagnoseopdelte ambulatorier. Visitationsenhed, ambulatorium for Børne- og ungdomspsykiatri, ambulatorium for ADHD, samt enhed for Spiseforstyrrelser. Ydermere har vi et Dag- og Sengeafsnit.
 
Arbejdet i klinikken bygger på psykiatriens værdier: indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme (ITOP), og vi tilstræber hele tiden at styrke fagligheden, og det tværfaglige samarbejde. Det er klinikkens mål at sikre hensigtsmæssig balance mellem opgaver og ressourcer. 
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Ligeledes er det Region Nordjyllands politik, at man ved ansættelse i Klinik Psykiatri Syd indhenter straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.
 
Ansøgningsfrist: 22. november 2018.
 
Ansættelse: 1. januar 2019 eller efter aftale.
Samtalerne forventes at blive afholdt den 26. november 2018.