Jobbet "Endokrinologisk og nefrologisk afsnit på Hillerød Hospital søger nefrologisk sygeplejespecialist" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Afdelingen 
 
Det endokrinologiske og nefrologiske sengeafsnit 0842 på Nordsjællands Hospital Hillerød, er et afsnit som varetager den højtspecialiserede pleje og behandling af de nefrologiske og endokrinologiske patienter. Vi modtager og behandler både akutte og elektive specialepatienter indenfor begge specialer og varetager desuden pleje og behandling af komplekse medicinske patienter.  
 
Vi er en afdeling, som prioriterer kompetenceudvikling højt og søger derfor en klinisk sygeplejespecialist med erfaring indenfor nefrologien, som kan bidrage til den sygeplejefaglige udvikling i afsnittet. 
 
Personalegruppen 
 
Fælles for os alle er et stort fagligt og socialt engagement, samt interesse i den endokrinologiske og nefrologiske sygepleje.  
Vi er en engageret og positiv personalegruppe bestående af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Afsnittet har ansat egne fysioterapeuter, en diætist, samt fast tilknyttede farmakonomer der samarbejder med plejepersonalet omkring patienten. Endelig har afsnittet en fast tilknyttet en husassistent, der hjælper med mange af de praktiske gøremål, som fx madudlevering, opfyldning etc. 
 
Vi arbejder tværfagligt og har patient og pårørende i centrum for vores arbejde. 
 
Vi arbejder sammen om at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til den enkelte, og hvor ærlighed, åbenhed og medindflydelse er nøgleord.  
 
Kvalitets- og udviklingsarbejde 
Hvis du bliver vores kliniske sygeplejespecialist får du mulighed for at arbejde med kvalitets- og udviklingsarbejde indenfor det nefrologiske område.
 
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i:
 • at afdække behovet for og initiere udvikling af sygeplejen i afsnittet 
 • at udvikle og forbedre de nuværende patientforløb og evt. nye patientforløb  
 • at være medansvarlig for introduktion og oplæring af nyt personale. 
 • Kontinuerlig kompetenceudvikling af personalet 
 • At overvåge og intervenere i forhold til sygeplejefaglig kvalitet  
 • at være med til at sikre at gældende vejledninger samt tværgående- og kliniske retningslinjer implementeres  
Din arbejdstid vil primært være planlagt som administrativ tid, men med en delvis deltagelse i den direkte pleje for derved at medvirke til at sikre kvalitet og kontinuitet i patientforløbene.
 
Vi søger en klinisk sygeplejespecialist der: 
 • Har mindst 5 års relevant erfaring 
 • Har relevant efteruddannelse minimum på diplomniveau – eller lyst til at tilegne sig dette 
 • Har viden om og erfaring med kvalitetsudvikling af sygeplejen og implementering 
 • Er innovativt tænkende 
 • Har evnen til at se muligheder – selv når det er udfordrende 
 • Er pædagogisk i sin videreformidling og har erfaring med undervisning 
 • Er engageret, fleksibel og initiativrig 
 • Er god til at samarbejde og bevare den gode stemning 
 • Har lyst til en alsidig og omskiftelig hverdag med mange kollegaer 
 
Vi kan tilbyde: 
 • Et veltilrettelagt introduktionsforløb 
 • Løbende kompetenceudvikling 
 • Høj grad af frihed til selvstændigt at tilrettelægge udviklingsarbejdet 
 • Tæt samarbejde med afsnittets implementerings- og forbedringsspecialist, samt øvrige faggrupper 
 • Weekendarbejde hver 6. weekend 
 • Udelukkende dagvagter 
 • En velfungerende, kompetent og engageret personalegruppe, som glæder sig til at byde dig velkommen 
 
Yderligere information 
 
Tiltrædelse snarest eller efter aftale. 
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte afdelingssygeplejerske Laila Dybdal på 48296440, og du er meget velkommen til et uformelt besøg i afdelingen. 
Ansøgningsfrist d. 26/11 kl. 12.00 
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.