Jobbet "Bioanalytiker/Prøvetager til Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansensvej, 2600 Glostrup

Dit næste skridt
 
Klinisk Biokemisk afdeling - Glostrup, er i gang med en omstrukturering, idet vi gerne vil bringe patienten i centrum, og styrke de præanalytiske funktioner. Vi har derfor vagtfrie stillinger i vores prøvetagningsfunktion, til besættelse snarest muligt.  
 
Klinisk Biokemisk Afdeling 
Er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 260 medarbejdere, hvoraf ca. 200 har funktion på Blegdamsvej. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, hvor kompetenceudvikling er central. 
Afdelingen har en klinikledelse bestående af en klinikchef og en chefbioanalytiker, der fysisk er placeret på Blegdamsvej. Afsnittet i Glostrup ledes i det daglige af en afsnitsledelse bestående af en specialeansvarlig overlæge og en ledende bioanalytiker.  
 
Klinisk Biokemisk Afdeling, Glostrup 
Beskæftiger ca. 60 medarbejdere, hvor de største grupper er bioanalytikere og prøvetagere med anden sundhedsfaglig baggrund, derudover har vi en overlæge, en afdelingslæge og to kemikere.  
 
Afsnittet er opdelt i fem sektioner:           
 • Præanalyse, herunder al prøvetagning i de somatiske- og psykiatriske afdelinger, samt Ambulatoriet. 
 • Hæmatologi og koagulation, her er Sysmex og ACL-Top de mest anvendte instrumenter,  
 • POCT. KBA har ansvaret for hele hospitalets POCT udstyr, som bl.a. omfatter ABL, FSPP, CoaguChek, og Clinitek, mm. 
 • Kemi og Immunkemi, hvor analyserne udføres på Vitros 
 • Farmakologi og specialanalyser, hvor der udføres et bredt spektrum af medikamentanalyser, knoglemarkøranalyser, diverse hormonanalyser og ad hoc analyser til forskningsbrug. Analyserne udføres på HPLC, GC, iSYS og Cobas. RIA og ELISA anvendes tillige til specialanalyser. 

Som bioanalytiker/prøvetager er er arbejdsopgaverne blodprøvetagning og EKG optagelse i ambulatorie, akutklinik og morgenrunder på de kliniske afdelinger. I løsningen af alle opgaver har vi høje krav til kvalitet og vi sætter patienten i centrum.  

Vi forventer derfor at du har: 

 • En brændende lyst til at yde den bedste service for vore patienter og klinkere. 
 • Erfaring med blodprøvetagning og EKGoptagelse  
 • Gode kommunikative evner 
 • Høj motivation for nye udfordringer og overblik i en til tider travl hverdag. 
 • Gode samarbejdsevner, er imødekommende, udadvendt, glad og humørfyldt  
 • Erfaring med LABKA II 
 • Autorisation som bioanalytiker, eller anden sundhedsfaglig uddannelse. 
Vi kan tilbyde: 
 • Et kompetent, dygtigt og engageret personale 
 • Et godt tværfagligt samarbejde   
 • En afdeling i en spændende udvikling, der har fokus på patientforløb, kvalitet og forskning. 
 • En spændende og travl hverdag, hvor ikke to dage er ens.  
 • En dynamisk arbejdsplads hvor der er mulighed for faglig- og personlig udvikling. 
 • En afdeling med et godt arbejdsmiljø og masser af humor.  
 • God oplæring. 
Værdier 
Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder alle vore samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov.  Vi tager selvstændigt ansvar, i et tværfagligt samarbejde, for at løse alle vore opgaver på kompetent vis med høj faglighed og omhu og medvirker til at udvikle vores fag. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
I henhold til aftale mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner  
Stillingen er som udgangspunkt vagtfri, men forskudte vagter kan forekomme. 
 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Helle Lethmar på telefon 21 68 22 17. 
 
Ansøgning 
Har du lyst til at være en del af en afdeling, der satser højt på tværfaglig kompetence, forskning og trivsel så send hurtigst muligt en ansøgning. Du bedes vedhæfte CV og dokumentation for uddannelse, incl. karakterblad, for at komme i betragtning. 
 
Stillingen er som udgangspunkt 37 timer/uge men har du andre ønsker bedes dette anført i ansøgningen.  
 
Ansøgningsfrist: snarest, dog senest mandag den 19. november 2018, kl. 12.00. 
Samtaler afholdes løbende, dog senest torsdag den 22. november 2018.