Jobbet "Læge søges til forskning inden for diabetes, hjertearytmier og hypoglykæmi med mulighed for ph.d.-forløb" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte

Dit næste skridt
Et barselsvikariat på 12 måneder tilknyttet et ph.d.-projekt er ledigt på   
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), Københavns universitet i forskningsgruppen Clinical Metabolic Physiology (CMP) pr. 1 januar 2019 eller snarest derefter.   
 
Vi søger en læge med interesse inden for krydsfeltet mellem diabetes og kardiologi samt et ønske om at udvide CV’et med kompetencer inden for klinisk forskning.  
 
Om forskningsgruppen 
Clinical Metabolic Physiology har mere end 30 ph.d.-studerende, kliniske assistenter og medicinstuderende ansat. Der er gode muligheder for egne fremtidige projekter eller ph.d.-forløb på CMP. Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø samtidigt med et højt fagligt niveau.  
 
Om projektet  
Patienter med type 1-diabetes har risiko for diabeteskomplikationer som følge af forhøjet plasmaglukose. Derfor tilsigter moderne diabetesbehandling en stram glykæmisk kontrol.  
 
Selvom behandling af type 1-diabetes og plasmaglukosemåling er forbedret i de sidste årtier, forbliver hypoglykæmi uundgåelig. I næsten tre årtier har hypoglykæmi været forbundet med hjertearytmi og syndromet "dead in bed", hvor undersøgelser har vist et årsagssammenhæng. Hjertearytmier er imidlertid relativt sjældne og kan være klinisk asymptomatiske, især i søvn har det vist sig vanskeligt at påvise et direkte årsagsforhold. Samtidig mistænkes rebound hyperglykæmi at kunne medføre kardiovaskulærsystemet skadelig virkning.  
 
Det nuværende ph.d.-projekt vil afgrænse, om episoder af hypoglykæmi er forbundet med klinisk relevante arytmier hos patienter med type 1-diabetes og afdækker potentielt skadelige virkninger af efterfølgende hyperglykæmi under genopretning. De forventede resultater vil forbedre vores forståelse for forholdet mellem niveauet af glykæmisk kontrol og kardiovaskulær risiko og bidrage til at udvikle optimale strategier til behandling af patienter med diabetes.  
 
Projektet er et tæt samarbejde mellem flere forskningsmiljøer i Region Hovedstaden, nemlig Clinical Metabolic Physiology, SDCC; Det Kardiovaskulære Forskningscenter, Herlev og Gentofte Hospital og Institut for Kardiologi, Nefrologi og Endokrinologi, Nordsjællands Hospital. 
 
De kliniske undersøgelser udføres på CMP på Gentofte Hospital, SDCC, under ledelse af professorerne Tina Vilsbøll, Gunnar Gislason, Ulrik Pedersen-Bjerregaard og Filip K. Knop. Protokollen er godkendt, og forsøg forventes initieret i december 2018. Alt det nødvendige udstyr og ekspertise er til rådighed i laboratorierne, hvor der er gennemført flere kliniske forskningsprojekter. 
 
Arbejdsopgaver 
Du vil opnå færdigheder inden for klinisk forskning og kliniske færdigheder inden for endokrinologi og kardiologi. Du kommer til at stå for at udføre kliniske forsøg under grundig oplæring ved ph.d.-studerende og vejledning af professorer.  
 
Kvalifikationer 
• Uddannet læge 
• Interesse inden for endokrinologi og kardiologi samt klinisk forskning 
• Kan arbejde selvstændigt men også god til at samarbejde med øvrige læger, sygeplejersker og laboranter  
• Det er en fordel, hvis du kan eller har stiftet bekendtskab med kliniske forsøg før og kan ekkokardiografere, men dette er ikke et krav. 
 
Løn- og ansættelsesforhold 
Ansættelse efter overenskomstmæssige vilkår som klinisk assistent. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år. Stillingen er vagtfri. 
 
Kontaktinformation  
For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Professor og klinikchef Tina Vilsbøll, (Mobil: 4094 0825).  
 
Ansøgning 
Frist for ansøgning 8. december, 2018. 
 
Om Steno Diabetes Center Copenhagen   
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.