Jobbet "Visionær seniorforsker med stærk klinisk forskningsprofil til forskningsgruppen Clinical Metabolic Physiology på Steno Diabetes Center Copenhagen" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte

Dit næste skridt
Steno Diabetes Center Copenhagen(SDCC) søger en seniorforsker til forskningsgruppen - Clinical Metabolic Physiology med ansættelse pr. 1. februar 2019.  
 
Interesserer du dig for klinisk fysiologisk forskning med særligt fokus på translationel forskning inden for mavetarmkanalens rolle i udviklingen af overvægt og type 2-diabetes, så er du måske den nye seniorforsker i forskningsgruppen Clinical Metabolic Physiology  
 
SDCC er et visionært diabetescenter som foruden klinik, uddannelsesenhed og enhed for sundhedsfremme består af en forskningsenhed med flere grupper, der arbejder inden for hver sit forskningsfelt. Forskningsgruppen Clinical Metabolic Physiology repræsenterer et ungt og innovativt forskningsmiljø med et omfattende netværk. Vi samarbejder med flere europæiske og amerikanske universiteter samt en række medicinalvirksomheder i vore bestræbelser på at forstå humanfysiologi og -patofysiologi relateret til metabolisme og uddanne forskere. I Clinical Metabolic Physiology er vi aktuelt mere end 30 forskere. Siden 2014 har vi været udnævnt til Global Excellence-center i Region Hovedstaden.  
 
Arbejdsopgaver 
Som seniorforsker skal du etablere og lede et forskningsprogram og forskningsteam med fokus på klinisk metabolisk forskning. Programmet vil blive tilrettelagt i samarbejde med dig inden for rammerne af humanfysiologi og -patofysiologi relateret til metabolisme. Det bliver således dit ansvar i tæt samarbejde med lederen af Clinical Metabolic Physiology at udvikle programmets projektportefølje og strategi samt sikre en høj videnskabelig kvalitet i studiedesign, dataindsamling, analyse og publicering af programmets forskningsprojekter.  
 
Samarbejde på alle niveauer vægtes højt, og det vil således være en del af opgaven at sikre, at programmets projekter er forankrede i brede samarbejder inden for organisationen og i relation til nationale og internationale samarbejdspartnere. Du vil få ansvar for opbygning og ledelse af en gruppe af specialestuderende, ph.d.-studerende og/eller postdocs. Dit arbejde vil således også inkludere vejledningsopgaver i relation til ph.d.-projekter samt bachelor- og kandidatspecialer. Endelig vil du blive involveret i forskningsbaseret undervisning og planlægning af konferencer og seminarer på tværs af organisationen. 
 
Kvalifikationer 
Vi søger en person, gerne speciallægeuddannet, med en ph.d.-grad samt seniorforskerkvalificering (klinisk lektorniveau). Derudover skal du have: 
  • Dokumenteret erfaring med klinisk forskning herunder randomiserede kliniske studier 
  • Praktisk erfaring med diverse forskningsmetodologier inden for klinisk metabolisk fysiologi (fx glukose-clamps og tracerundersøgelser med brug af stabile isotoper) samt databehandling (inkl. statistiske analyser) fra kliniske forsøg 
  • Dokumenteret erfaring med vejledning og undervisning på både præ- og postgraduat niveau 
  • Et godt netværk til relevante nationale og internationale miljøer 
  • Uddannelse i eller erfaring med projekt- og personaleledelse 

Endelig vil stillingen kræve, at du mestrer dansk og engelsk til fulde i både skrift og tale. En stærk forskningsprofil med fokus på translationel forskning inden for mavetarmkanalens rolle i human metabolisk fysiologi samt erfaring inden for klinisk farmakologi vil blive tilgodeset. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsen sker i henhold til relevant overenskomst i regionerne med mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer ved fuldtidsstilling. Der vil også være mulighed for deltidsstilling med fx 50 % som seniorforsker i Clinical Metabolic Physiology og 50 % klinik eller andre relevante funktioner. Stillingen er tidsbegrænset til tre år men med mulighed for forlængelse. 
 
Din ansøgning 
Er du interesseret i stillingen, beder vi dig sende en ansøgning, som indeholder: Kort motivation og baggrund for at søge stillingen (ca. 1 side), CV og dokumentation for kvalifikationer og uddannelser. Ansøgningsfrist er 16. december 2018, og samtaler vil finde sted i december 2018. 
 
Yderligere information 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte professor, overlæge, ph.d. og leder af Clinical Metabolic Physiology Filip Krag Knop på tlf. / +45 38674266.  
 
Om Steno Diabetes Center Copenhagen 
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er et internationalt førende diabeteshospital forankret i Region Hovedstaden. Hospitalet har specialiseret sig i behandling, klinisk forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes. SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital, der har tilknyttet omkring 9.000 personer med diabetes. Læs mere på www.sdcc.dk og følg os på Facebook, Twitter og LinkedIn.