Jobbet "Klinikchef ved Thoraxkirurgisk Klinik, Hjertecentret, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Stillingen som klinikchef ved Hjertecentret, Thoraxkirurgisk Klinik er ledig til besættelse pr. 1. maj 2019 eller efter aftale. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i thoraxkirurgi, som er bedømt overlægekvalificeret. 
 
Rigshospitalets Hjertecenter er landets største og førende center inden for højt specialiseret behandling og pleje af patienter med hjerte- og lungesygdomme. Centret varetager hjerte- og lungekirurgi samt højt specialiseret og kompleks kardiologi og lungemedicin på internationalt niveau. 
 
Centrets mål er til stadighed at være den faglige reference, en imødekommende samarbejdspartner, og det foretrukne behandlingssted for patienter med behov for specialiseret behandling og pleje af hjerte- og lungesygdomme. 
 
Centret er organiseret i tre klinikker, der hver ledes af en klinikledelse: Thoraxanæstesiologisk Klinik, Hjertemedicinsk Klinik og Thoraxkirurgisk Klinik.
(Fra januar 2019 udvides centret med 2 nye klinikker - henholdsvis Karkirurgisk Klinik og Infektionsmedicinsk Klinik og skifter navn til Center for hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme).
 
Hjertecentret har et aktivitetsbudget på 1,3 mia. kr. og et udgiftsbudget på 775 mio.kr. Centret har 1100 dygtige og engagerede medarbejdere, høj patienttilfredshed og varetager desuden en meget stor uddannelsesportefølje inden for alle faggrupper. Et særligt kendetegn for centrets medarbejdere er et højt fokus på forsknings- og udviklingsmiljøer, såvel på det sundhedsfaglige som på det organisatoriske niveau. 
 
Hjertecentret er involveret i flere strategiske satsninger og er udvalgt som Region Hovedstadens udviklingscenter for Value-Based Health Care (værdibaseret sundhed). Vi forventer derfor en engageret klinikchef, der kan og vil tage del i en række ambitiøse udviklingsprojekter i samarbejde med centerledelsen og de øvrige klinikledelser. En helt central forudsætning for at lykkes med en række af disse udviklingsprojekter er at styrke samarbejdet på tværs i Hjertecentret.
 
Om klinikken 
Thoraxkirurgisk Klinik er en af landets tre specialafdelinger for hjerte- og lungekirurgi. Klinikken udgør sammen med Kardiologisk Klinik og Thoraxanæstesiologisk Klinik de tre klinikker i Hjertecentret. Thoraxkirurgisk Klinik er den største af sin type i Nordeuropa og er for 3. år i træk udnævnt som Danmarks bedste thoraxkirurgiske afdeling. Klinikken modtager patienter fra hele Danmark, men overvejende fra Østdanmark, Grønland og Færøerne.  
 
Klinikken udfører alle former for hjerte- og lungekirurgi på voksne og børn. I 2017 nåede antallet af små og store operationer op på 5.600. Der er et udgiftsbudget på 120 mio. kr. I klinikken er der 170 ansatte fordelt på faggrupperne læger, sygeplejersker og sekretærer, og klinikken råder over 88 senge og 10 operationsstuer.

 
Klinikken har døgnberedskab til at behandle alle former for akutte patienter, hvad enten det drejer sig om patienter med behov for akut bypass-kirurgi, hjerte-/lungetransplantation eller fastsiddende fremmedlegeme i spiserøret.  
 
Klinikken er opdelt i tre sektioner 
  • Voksenhjertekirurgi 
  • Børnehjertekirurgi 
  • Klassisk thoraxkirurgi (kirurgiske lidelser i lunger og spiserør) 
 
Klinikchefens ledelses- og ansvarsopgaver 
Klinikchefen udgør sammen med oversygeplejersken klinikledelsen. Klinikledelsen har i samarbejde med teamledelser ansvaret for drift og udvikling af klinikken inden for Hjertecentrets overordnede strategiske rammer. Klinikchefen indgår i Hjertecentrets ledelsesgruppe, som består af centerledelse og klinikledelser, og det er en forventning, at klinikchefen i den funktion ikke blot er repræsentant for Thoraxkirurgisk Klinik, men også - i samarbejde med de øvrige klinikledelser og centerledelsen - skal varetage bredere ledelsesopgaver, ansvar og prioritere på tværs i Hjertecentret.
 
Klinikchefen er ansvarlig for at sikre, at Thoraxkirurgisk Klinik på ethvert tidspunkt kan tilbyde patienterne den bedst mulige behandling på højt specialiseret fagligt niveau, herunder hele tiden at fremtidssikre og udvikle de mange specialiserede funktioner som varetages i klinikken. På samme måde har klinikchefen i samarbejde med oversygeplejersken et stort ansvar i forhold til at udvikle og styrke klinikkens forskningsprofil i tæt samarbejde med klinikkens professor og forskningsmiljøer i og uden for Hjertecentret. 
 
Klinikchefen har en væsentlig opgave i at understøtte og videreudvikle det tætte samarbejde mellem de lægelige specialer og klinikker i centret og sikre et velfungerende samarbejde mellem såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Klinikchefen har i samarbejde med oversygeplejersken ansvaret for at understøtte den præ- og postgraduate undervisningsforpligtelse samt generelt sikre undervisning og uddannelse af personale i Thoraxkirurgisk Klinik.  
 
Profil og forventninger 
Ved besættelse af klinikchefstillingen vil der blive taget hensyn til stor faglig indsigt i klinikkens fagområde. Herudover vil der blive lagt vægt på dokumenterede ledelses- og samarbejdsevner samt organisatorisk og strategisk forståelse, relevant videreuddannelse inden for ledelse vil være en fordel. Det er endvidere vigtigt, at klinikchefen i samarbejde med oversygeplejersken i det daglige arbejde formår at skabe rammer, der udvikler og motiverer medarbejderne på tværs af faggrupper og således understøtter et godt tværfagligt arbejdsmiljø. 
 
Klinikchefen refererer til centerdirektøren. Der henvises i øvrigt til ledelsesregulativ for Region Hovedstaden og Rigshospitalet
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Niels Würgler Hansen på tlf. 25 27 56 41 eller til centerchefsygeplejerske Marianne Tewes på tlf. 35 45 24 72. 
 
Ansøgere må være forberedt på, at der evt. benyttes test ved ansættelsesproceduren.
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til Aftale vedrørende lægelige chefer indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Ansættelse finder sted på åremål i henhold til rammeaftale og protokollat om åremålsansættelse mellem Danske Regioner og FAS.
 
Stillingen er indtil videre forbundet med vagtforpligtelse. 
 
Ansættelsesstart 1. maj 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgningsfrist 
Søg via link på denne side – senest den 10. december 2018 kl. 12.00.  
Ansøgningen vedlægges curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de ti vigtigste publikationer. Publikationerne rekvireres, såfremt dette måtte ønskes. Ansøgningen bedes udformet, så der gives mulighed for at vurdere de 7 lægeroller.  
 
Samtaler forventes at finde sted i uge 3 og 2. runde i uge 4.
 
Der er parkeringsgaranti for Rigshospitalets medarbejdere. 
 
Rigshospitalet er røgfri arbejdsplads.