Jobbet "Psykolog til team for Småbørnspsykiatri ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

BUC Småbørns Afsnit A

Skovagervej 2, 8240 Risskov

Dit næste skridt
Psykiatrisk klinik for småbørn AUH søger en psykolog i fast stilling 37 timer ugentligt pr. 1.2. 2019 i team for hhv. spædbørnspsykiatri og småbørnspsykiatri.

Har du lyst til at være en del af et småbørnspsykiatrisk afsnit, hvor tidlig udredning og indsats hos spæd- og småbørn og deres forældre er i fokus? Hvor kerneopgaven er såvel udrednings- som behandlingsopgaver, og hvor der kan være supplerende opgaver i form af supervision af kolleger samt varetagelse af undervisning internt i afsnittet, herunder psykoedukation ,  og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Stillingen er knyttet til to teams:.
 • team for spædbørnspsykiatri, hvor målgruppen er gravide med svær psykisk sygdom, børn 0-2 år incl. med symptomer på psykiske eller udviklingsmæssige vanskeligheder samt børn 0-2 år af forældre med svær psykisk lidelse.  Opgaven i dette team drejer sig især om relationsstøttende behandling.
 • småbørnsteamet i Skejby, der varetager udredning  og behandling af børn i aldersgruppen 0-7 år, med neuropsykiatriske problemstillinger, primært henvist på mistanke om autisme spektrum forstyrrelse
Ønsker til faglige kvalifikationer:
 • Autorisation
 • At du har bred erfaring indenfor det børnepsykologiske område
 • Erfaring med supervision og undervisning og forskning
 • Erfaring indenfor voksenpsykiatri
 • Erfaring indenfor forskellige behandlingsmetoder såvel individuel psykoterapi som gruppebehandling .

Ønsker til personlige kvalifikationer:
 • gode samarbejdsevner
 • evne til refleksion og indlevelse
 • evne til at indgå i tværfagligt samarbejde
 • gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • udviklingsorienteret tilgang
 • evne til omstilling i en organisation præget af hyppige forandringer.

Vi kan tilbyde:
 • Et afsnit præget af engagement, høj faglighed og ansvarlighed
 • Et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde
 • Et afsnit hvor vi vægter et godt arbejdsmiljø fysisk og psykisk højt
 • Mulighed for kurser og løbende faglig udvikling
 • Et dynamisk afsnit med fokus på udvikling
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision.

Psykiatrisk klinik for småbørn er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Skejby og Herning og udgøres af team for spædbørnspsykiatri,  team for småbørns psykiatri AUH, team for småbørnspsykiatri–Herning og psykiatrisk dagtilbud småbørn AUH.

Som psykolog vil du indgå i de tværfaglige teams, bestående af læger, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger) .

Psykologernes arbejde består primært i:

I team for spædbørnspsykiatri vil der primært være tale om terapeutiske behandlingsopgaver, men også udredningsopgaver af såvel relationelle problemstillinger som barnets egne vanskeligheder.

I team B vil der være såvel udrednings- som behandlingsforløb i forhold til barn og familie, hvor psykologen er sagsansvarlig og/eller bidrager til udredning med semistrukturerede interviews (eksempelvis ADOS), observationer og psykologiske undersøgelser og  undervisning/psykoedukation.

Derudover forventes du at yde intern supervision.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen i team B fås ved henvendelse til psykolog koordinator Astrid Voldstedlund Høy(team for småbørnspsykiatri) mobil 2152 7866, overlæge Bodil Toft (team for spædbørnpsykiatri) mobil 2446 6210 eller afsnitsledende overlæge Karin Lassen Schmidt mobil 2169 4788.
Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.buc.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 11.12.18
Samtaler finder sted d.17.12.18 om formiddagen

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.