Jobbet "Jordemødre til Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Holbæk Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Holbæk Føde- og barselsafdeling søger dedikerede jordemoderkolleger.

På Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus søger vi to erfarne eller nyuddannede basisjordemødre i faste stillinger samt til et års vikariat til besættelse 01.02.19, eller efter aftale.

I vores specialafdeling brænder vi for at skabe kvalitet og kontinuitet for de ca. 1500 kvinder og familier, der hvert år søger vores omsorg og behandling under graviditet, fødsel og barsel.

Vores gode fysiske rammer med føde-, barselsafsnit og svangreambulatorium i umiddelbar forlængelse af hinanden, er med til at understøtte nærhed og sammenhæng i patientforløbene, give optimale betingelser for det tværfaglige samarbejde samt give mulighed for, at man som jordemoder kan arbejde bredt i hele jordemoderens virksomhedsområde. Vi har fem jordemoderkonsultationer i hhv. Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Tølløse, Ringsted og Holbæk. Vi vægter højt at være en afdeling, hvor der planlægges velfunderede individuelle patientforløb, og at der ledelse og medarbejder imellem er mulighed for åbent at drøfte faglige og organisatoriske udviklingsmuligheder. Vi har klinisk jordemodersupervisorfunktion hele døgnet, med henblik på at styrke den faglige sparring i alle vagtlag. Afdelingen har tillige sosu assistenter i vagt på føde- og barselsafsnittet.

Udover systematisk træning i suturering, CTG tolkning, neonatal genoplivning og obstetrisk teamtræning, arbejder vi aktivt og kontinuerligt med faglige såvel som arbejdsmiljømæssige indsatsområder. Vi tilstræber størst mulig indflydelse på vagttilrettelæggelsen under hensyn til fællesskabet, mentorforløb for nyansatte og vi har lavet personalepolitiske tiltag der gør det muligt at planlægge orlov i ansættelsen, og at kunne søge om 3 ugers sammenhængende sommerferie og ferie over jul-nytår.

Vi søger nu jordemoderkolleger, der

  • Sætter en ære i at bidrage til et godt forløb for patienten og dennes familie
  • Værdsætter teamsamarbejde med afdelingens øvrige ansatte, studerende og samarbejdspartnere, ikke mindst det tætte samarbejde med kliniske jordemodersupervisorer, læger og sosu assistenter
  • Er fagligt engagerede og nysgerrige
  • Kan bidrage socialt med åbenhed og engagement
  • Ønsker at arbejde bredt i hele jordemoderens virksomhedsområde

"Hos os kan du arbejde med bredden i dit jordemoderfag med dejlige kolleger og god ledelse. Det giver arbejdsglæde og er værd at køre langt efter" 

Jordemoder Grete Basse

"Det er nemt at have et godt samarbejde når vi kender hinanden så godt"

Jordemoder Iben Thurøe

Ansøgningsfrist 17.12.18

Ansættelsessamtaler 20.12.18 om formiddagen

Vi glæder os til at høre fra dig!

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. 
Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.