Jobbet "Konsulent og underviser til Psykiatrien" er udløbet

Region Nordjylland

Kompetenceudvikling, HR og Arbejdsmiljø

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Team for Kompetenceudvikling, HR og Arbejdsmiljø i Psykiatrien søger endnu en dygtig konsulent og underviser til at facilitere læreprocesser og undervise inden for konflikt- og voldsforebyggelse.

Om stillingen
Kompetenceudvikling, HR og Arbejdsmiljø er en del af Psykiatriledelsens stab. Teamet understøtter organisationen med planlægning, udvikling og drift af opgaver inden for HR- og arbejdsmiljøområdet. Derudover varetager teamet planlægning, udvikling og implementering af strategisk kompetenceudvikling herunder konflikt- og voldsforebyggelse målrettet klinisk personale. Det er inden for dette område, vi søger en ny kollega. Du vil indgå i et tæt samarbejde med en anden kollega om at varetage den samlede opgaveportefølje inden for konflikt- og voldsforebyggelsesområdet.
Der vil i forbindelse med undervisningsopgaver forekomme rejseaktivitet inden for regionen.

 Arbejdsopgaver
 • Undervisning på grundkurser i konfliktforebyggelse for psykologer, læger, plejepersonale mfl.
 • Supervision og undervisning på vedligeholdelseskurser i konflikt- og voldsforebyggelse for sengeafsnit og ambulatorier
 • Pædagogisk og didaktisk videreudvikling af indhold og form på grundkurser og vedligeholdelseskurser
 • Sikre den didaktiske og pædagogiske kvalitet i undervisningen
 • Procesfacilitering af lokalt, tilrettelagte og skræddersyede læringsforløb inden for konfliktforebyggelse
 • Udviklingsopgaver relateret til konfliktforebyggelse
 • Administrative opgaver relateret til planlægning og drift af kurser og læringsforløb herunder udarbejdelse af kursusbeskrivelser, opfølgning, evaluering m.m.
Vores forventninger til dig 
 • Du har en relevant, akademisk uddannelse på kandidatniveau eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse
 • Du har erfaring med procesfaclitering og undervisning
 • Proceskonsulentuddannelse eller anden faciliteringsuddannelse er ønskelig
 • Kendskab til konflikt- og voldsforebyggelse er ønskeligt, men ikke et krav 
 • Du har erfaring med pædagogisk og didaktisk planlægning af undervisningsforløb
 • Kendskab til forandrings- og implementeringsprocesser er en fordel
 • Gode IT-kompetencer.
Derudover forventer vi, at:
 • Du har en god menneskelig forståelse og indsigt
 • Du trives med både udviklings- og driftsopgaver
 • Du er god til at samarbejde med medarbejdere og ledere på mange niveauer
 • Du udviser selvstændighed i opgaveløsningen samtidig med, at du er en teamspiller
 • Du har en god organisatorisk og strategisk forståelse, som gør, at du kan skabe sammenhængskraft mellem læring og organisationens behov
 • Du er fleksibel både i forhold til opgaver og opgaveløsning.
Vi kan tilbyde
 • Et afvekslende job i et team under udvikling og opbygning
 • Gode muligheder for indflydelse på opgaveløsningen
 • Et inspirerende læringsmiljø
 • Gode muligheder for at præge udviklingen inden for konflikt- og voldsforebyggelse i Psykiatrien.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til teamleder Helle M. Knudsen på telefonnummer 61340910 eller til udviklingskonsulent Maria Byskov Kjær på mobilnummer 29463819.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 10 januar 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til relevant overenskomst.

Stillingen er en fuldtidsstilling med ønske om tiltrædelse hurtigst muligt  og senest 1. marts 2019.