Jobbet "Projektfysioterapeut/projektsygeplejerske til Forskningsenheden, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Center for Planlagt Kirurgi

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
En tidsbegrænset stilling som projektfysioterapeut eller projektsygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt herefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.
 
Om stillingen
Som projektfysioterapeut/projektsygeplejerske vil du blive ansat i Forskningsenheden og bliver dermed en del af det tværfaglige miljø omkring kvalitet, udvikling, innovation og forskning. I Forskningsenheden sætter vi pris det faglige samarbejde og den faglige sparring, men med en uformel og humoristisk omgangstone.
 
Dine primære funktioner vil være projektstøtte og ledelsessupport.

Primære arbejdsopgaver vil bl.a. være:
 • Projektstøtte i forbindelse med forskningsprojekter i Center for Planlagt Kirurgi
 • Biddrage til styring og koordinering af forskningsprojekter i centeret
 • Medvirke til, at kliniske projekter gennemføres i henhold til lovkrav og Good Clinical Pratice
 • Rekruttering af patienter
 • Indhentning af data
 • Indtastning/transskribering af data
 • Deltagelse i interventioner
 • Vejledning af projektledere og øvrige medarbejdere i forbindelse med igangsætning og gennemførsel af forskningsprojekter
Ledelsessupport/sekretærfunktion
 • Indkalde til - og booke møder samt skrive referat
Administrative opgaver relateret til ledelsesfunktionen og i relation til de øvrige medarbejdere i centeret
 • Øvrige forefaldende opgaver
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet sygeplejerske eller fysioterapeut
 • Har erfaring med deltagelse i tværfaglige forskningsprojekter indenfor ortopædkirurgien
 • Har indgående kendskab til projektstøtte i forbindelse med forskningsprojekter, herunder erfaring med:
 • Styring og koordinering af forskningsprojekter
 • Inklusion af patienter
 • Indhentning af forskningsdata
 • Dataindtastning/transskribering
 • REDCap, EpiData, Express scribe og MidtEPJ
 • Good Clinical Practice
 • Formår at skabe struktur i komplekse arbejdsopgaver
 • Kan planlægge, organisere og tilrettelægge egne arbejdsopgaver selvstændigt
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som projektfysioterapeut her:
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som projektsygeplejerske her
 
Om afdelingen/centret
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.
Centret er det første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af Forskningsenheden Karen Schmøkel på tlf. 7841 6029.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal være os i hænde elektronisk senest onsdag den 12. december 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 19. december 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.