Jobbet "Fysioterapeut til Diskusambulatoriet og Reumatologisk Sengeafdeling, Aalborg Universitetshospital Nord og Syd" er udløbet

Region Nordjylland

Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital er en fast stilling på 37 timer som fysioterapeut ledig pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Fysio- og Ergoterapiafdelingen er organiseret i medstyrende teams. Den opslåede stilling er tilknyttet fagområdet for reumatologi og vil få funktion i Diskusambulatoriet, Aalborg Universitetshospital Nord samt på Reumatologisk Sengeafdeling, Aalborg Universitetshospital Syd.

Teamet består af i alt 4 fysioterapeuter, der i Diskusambulatoriet varetager undersøgelse, udredning, vejledning og opfølgning af patienter med lænde-/rygproblemer og med nakkesmerter med eller uden udstråling til ekstremiteterne.
På sengeafdelingen varetages undersøgelse, udredning, behandling og træning af indlagte patienter samt instruktion i selvtræning efter udskrivelse. Ligeledes afprøvning, tilpasning og bestilling af hjælpemidler samt vurdering af genoptræningsbehov og udarbejdelse af genoptræningsplaner.

Der er et tæt tværfagligt samarbejde om patienterne med læger, sygeplejersker, socialrådgiver og ergoterapeut bl.a. i forbindelse med daglige konferencer.
Fysioterapeuten er organisatorisk placeret i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital Nord.

Dine primære arbejdsopgaver
 • Undersøgelse, udredning, vurdering og behandling af patienter samt dokumentation, registrering og vurdering af genoptræningsbehov i forbindelse med patientforløbet
 • Ansvarlig for den fysioterapeutiske del af den tværfaglige behandlingsplan, der besluttes på de tværfaglige konferencer i Diskusambulatoriet og på sengeafdelingen
 • Vurdering af behov for lægekontroller i Diskusambulatoriet
 • Vurdering af behov for parakliniske undersøgelser i samråd med reumatolog
 • Evaluering, justering og udvikling af egen og teamets praksis
 • Tværfaglig udvikling i samarbejde med øvrige faggrupper i patientens team
 • Medansvarlig for at introducere og kvalificere faglig og praktisk viden til kollegaer og samarbejdspartnere
Din profil
 • Autoriseret fysioterapeut/professionsbachelor med dansk autorisation
 • Minimum 4 års erfaring med behandling og undersøgelse af reumatologiske patienter
 • Viden om relevant reumatologisk sygdomslære, herunder smerteteorier
 • Praktiske færdigheder i Mekanisk diagnostik og terapi, som minimum McKenzie kurser part A, B og C
 • Praktiske færdigheder i håndtering af patienter med smerter, også med langvarige/kroniske smerter
 • Praktiske færdigheder ifm. med motivations- og formidlingsmetoder
 • Har en positiv og åben tilgang til samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere
 • Har et grundigt kendskab til samt mestrer anvendelse af IT
 • Kan planlægge og prioritere eget arbejde i samarbejde med teamet
 • Trives i en travl hverdag fyldt med forandringer og nye udfordringer
 • Er udviklingsorienteret og ønsker at være med til at præge din arbejdsplads
 • Kan tage selvstændige faglige beslutninger i det tværfaglige samarbejde
Vi tilbyder
 • En personalegruppe med stor faglig ekspertise og engagement
 • En grundig introduktion og oplæring
 • Faglige udviklingsmuligheder i en gruppe af erfarne fysioterapeuter og ergoterapeuter
 • Et uhøjtideligt og dynamisk arbejdsmiljø
 • En arbejdsplads i stadig forandring
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger, kontakt Ledende terapeut Christine Nørgaard, tlf. 97653475.
Samtaler afholdes mandag den 17. december 2018.