Jobbet "Afdelingslæge Gynækologisk Obstetrisk Afdeling" er udløbet

Region Nordjylland

Afdeling for Gynækologi, Graviditet og Fødsel

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling søger en afdelingslæge med tiltrædelse den 1.april 2019 eller efter aftale. Afdelingslægen vil få hovedfunktion i det obstetriske team.

 
Om Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling i Aalborg
Vi har et målrettet fokus på faglig udvikling hvor det naturlige omdrejningspunkt er vores gravide og fødende og hvor et godt arbejdsmiljø er noget vi aktivt arbejder for. Afdelingen dækker funktioner inden for alle specialeplanens niveauer herunder en række regionsfunktion og højt specialiseret funktion inden for det gynækologisk-obstetriske område. Jf. specialeplanen.
 
Specialet er normeret med 12 gynækologiske senge, 6 svangresenge, 5 obstetriske dagafsnitssenge og 18 barsels­senge + vugger. 8 senge på Dagkirurgisk Afsnit.
Specialets fødegang har 12 fødestuer.
Den lægelige bemanding består af 25 speciallæger herunder den ledende overlæge samt 2.professorer. Afdelingen har derforuden i gennemsnit 20 uddannelsessøgende læger ansat. Der er en speciale ansvarlige overlæge for hvert af de 6 subspecialer.
 
I år 2017 havde specialet 5300 gynækologisk-ob­ste­triske heldøgnsindlæggelser og 3600 fødsler. Ambulante undersøgelser udgjorde 60.000 konsultationer inkl. ultralydsambulatoriet, Inkontinensklinik og Fertilitetsklinik. Den operative kapacitet udgjorde 8800 indgreb.
 
Specialet har undervisningsforpligtelse ved den postgraduate lægeuddannelse og specialistuddannelse i gynækologi og obstetrik samt over for Danmarks Jordemoderskole, Afdelingen i Aalborg.
 
Afdelingen er desuden normeret til 2 uddannelsesansvarlige overlæger samt 2 yngre uddannelseskoordinerende læger(UKYL).

 
Specialet er funktionelt opdelt i 6 områder med hver sin specialeansvarlig overlæge der referer til den ledende overlæge:
1. Reproduktionsgynækologi.
2. Obstetrik.
3. Uro-gynækologi.
4. Gynækologisk onkologi.
5. Føtalmedicin.
6. Benign gynækologi
 
 
Organisatorisk placering
Afdelingslægen vil få funktion inden for fagområdet obstetrik og referere til den specialeansvarlige overlæge og den ledende overlæge ved Gynækologisk-Ob­ste­trisk Område.

 
Hovedfunktion
Afdelingslægen tilknyttes fagområdet obstetrik, dog således, at man i fornødent omfang kan tage del i de øvrige funktioner i afdelingen.
 
Vi kan tilbyde et spændende job på en travl universitetsafdeling. Du bliver en del af et flittigt og dygtigt team i en afdeling der er i udvikling fagligt såvel som organisatorisk. I forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital flytter afdelingen i nye lokaler i 2022.
Der er fokus på uddannelse, forskning og fagligudvikling, herunder et tæt samarbejde med Aalborg Universitet samt samarbejdspartnere i både ind- og udland.
Der er særdeles gode muligheder for at deltage i nationale såvel som internationale møder og vi stiller et personligt kursusbudget til din rådighed.
Afdelingslægen vil få vagtforpligtelse og indgå i mellemvagtslaget. For tiden indgår speciallægerne i 10-skiftet aften-nattevagt.
 
Vi er ambitiøse på vegne af vores gravide og fødende og det forventer vi også at du er.
Du har en åben og søgende tilgang til, hvad der rører sig indenfor faget og har en innovativ tilgang til udviklingen af arbejdsgange på hospitalet og til samarbejdet på tværs af faggrupper og internt i teamet. Til gengæld garanterer vi et stærkt engageret hold af læger, sygeplejersker, jordemødre og sekretærer samt et rigtig godt arbejdsmiljø
 
Vi har en betydelig klinisk forskningsaktivitet, og deltager i undervisning af medicinstuderende fra både Aalborg Universitet som vi naturligt forventer du bliver en del af.

 
Kvalifikationskrav
Speciallæge i gynækologi og obstetrik med interesse inden for obstetrik med obstetrisk interesse. Har du et særligt interesseområde hilser vi det selvfølgelig velkomment.
 
Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller:
 
  • Medicinsk ekspert
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Professionalisme
  • Leder/administrator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker
  
Ansættelsesform
Overenskomstansættelse i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger afhængig af kvalifikationer.
 
Yderligere oplysninger
Kontakt ledende overlæge Thomas Larsen, e-mail thomas.larsen@rn.dk, tlf. 61 15 66 40 eller 97 66 30 10
 
 
Ansøgningsfrist: 28.12.2018

Samtaler: forventes afholdt i uge 2