Jobbet "Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord i Randers, søger læge i introduktionsstilling til samfundsmedicin" er udløbet

Region Midtjylland

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord i Randers

Falstersvej 10, 8940 Randers SV

Dit næste skridt

Vi kan tilbyde dig introduktion til et speciale med fokus på og mulighed for at påvirke sundhedsvæsenets udvikling og organisering samt et arbejde med spændende udfordringer i et godt kollegialt miljø.

Om kontoret
Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin. Desuden fører vi tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder i Region Midt- og Nordjylland.

 

Kontoret er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. Miljøet er tværfagligt, og dine kollegaer er bl.a. læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedsvidenskabskandidater/andre akademikere og administrativt personale. Kontoret er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

 

Dit arbejde
Dine arbejdsopgaver vil omfatte flere af kontorets opgaver, herunder:

 • Sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling af sager vedr. smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger
 • Tilsyn i lægepraksis, på sygehuse, misbrugsbehandlingssteder m.fl.
 • Tilsyn med sundhedspersoner, herunder ved misbrug af alkohol eller lægemidler
 • Deltagelse i udviklings- og læringsinitiativer for sundhedsvæsenet
 • Retslægelige ligsyn
 • Rådgivning af læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner samt andre myndigheder, f.eks. om instrukser, vejledninger m.v.

Din uddannelse og erfaring
Du er læge med tilladelse til selvstændigt virke og med lyst til at prøve det samfundsmedicinske speciale af i praksis.

Derudover lægger vi vægt på, at du har:

 • interesse for og gerne erfaring med et eller flere af kontorets arbejdsområder  
 • interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver  
 • interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger  
 • lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • gode kommunikative evner
 • interesse for og gerne erfaring med kvalitetsudvikling eller organisatorisk arbejde
 • kørekort til, og bil til rådighed.

 

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er arbejdet formentlig nyt for dig. Vi sørger for god oplæring, herunder bred introduktion og en intern uddannelse.

Om ansættelsen

Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Yngre Læger.

Vi ønsker, at du kan tiltræde 1. februar 2019 eller snarest muligt herefter.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder og uddannelsesansvarlig overlæge Jan Greve, tlf. 7222 9333.

Er du interesseret?
Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50.

Generelt om styrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer og udsteder autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet. 

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser. 

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.