Jobbet "Sundhedsfaglig projektleder til Region Midtjyllands specialiserede socialområde i 1 år" er udløbet

Region Midtjylland

Kvalitet og udvikling - Kvalitet og styring

Tingvej 15, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Har du lyst og evne til at arbejde med sundhedsfaglige ydelser i en social kontekst? Kan du koordinere og holde overblik med mangeartede relationer og initiativer? Er du god til at løse opgaver i dialog med andre og lære fra dig? Så kan du være vores nye sundhedsfaglige projektleder.


Om stillingen
Vi ser den sundhedsfaglige indsats som en del af den socialpædagogiske kerneydelse. I helhedsforståelsen af borgerne ønsker vi nu at styrke den sundhedsfaglige indsats for at opretholde vores højtspecialiserede niveau og således styrke lighed i sundhed hos de borgere, som er i vores regionale sociale tilbud.

Vi ønsker en erfaren projektleder i 1 år frem, som kan stå i spidsen for at koordinere og være ressourceperson. Du skal arbejde på tværs af Region Midtjyllands otte specialområder og undervise og vejlede i lokal kontekst om indsatser bl.a. svarende til de forventninger, som stilles af Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede tilsyn.

Dine opgaver bliver både tværgående og relateret til de enkelte specialområder. Du skal medvirke til at sikre, at arbejdsgange i praksis lever op til sundhedslovgivning, og dermed sikre patientsikkerhed og sundhed for borgerne på tilbuddene. Du kommer til at arbejde i tæt sammen med den kvalitetskonsulent/hygiejnesygeplejerske, der i forvejen også arbejder med området.


Det er en fordel, at du har kendskab til indsatsen på det specialiserede socialområde.

Du får til opgave, at:
 
 • bidrage til at lovgivning i relation til sundhedsydelser efterleves og borgere gives tilbud svarende hertil
 • understøtte tilbuddene i implementering af gode arbejdsgange i forhold til sundhedsydelser som konkretiseret i det risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • udarbejde kompetenceudviklingstiltag inden for sundhedsfaglig virksomhed
 • gennemføre kvalitetsovervågning af tilbuddenes arbejde med sundhedsydelser
 • udarbejde og revidere sundhedsfaglige retningslinjer og instrukser
 • understøtte sikker og korrekt medicinhåndtering på tilbuddene
 • fremme tilbuddenes arbejde med sundhedsfaglig dokumentation
 • varetage koordinerende og undervisningsmæssige opgaver med henblik på kompetenceudvikling af sundhedsfaglige og pædagogiske medarbejdere

Vi kan tilbyde dig:
 
 • en koordinerende og praksisnær stilling med meningsfulde arbejdsopgaver
 • at du har dygtig teamkollegaer og et fagligt fællesskab med flere specialister i hverdagen
 • tæt samarbejde med ledelse
 • fleksibilitet og indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse

Vi ønsker, at du:
 
 • er sundhedsfaglig uddannet gerne sygeplejerske og har en relevant overbygning eller tilsvarende erfaring
 • har overblik og er god til at skabe sammenhæng, når opgaveløsningen er kompleks
 • har erfaring med at løse konkrete problemstillinger i samarbejde med ledere og medarbejdere
 • er en dygtig facilitator, der kan fremme meningsskabende processer
 • besidder gode samarbejdsevner og bidrager aktivt med ansvar, engagement, en positiv indstilling og lydhørhed overfor andres perspektiver
 • er dygtig til at formulere dig mundtligt og skriftligt   
 • har kørekort, så du kan være synlig i socialområdets tilbud.

Om os:
Region Midtjylland er Danmarks største regionale specialiserede socialtilbud. Vi driver en række specialiserede bosteder, institutioner eller dagtilbud til børn, unge og voksne med nedsat psykisk, fysisk eller social funktionsevne. Tilbuddene er samlet i otte specialområder, der hver især besidder en høj faglig ekspertise om netop deres særlige område. Specialområderne leverer ydelser og tilbud på lige fod og i konkurrence med private og offentlige udbydere.

Du bliver ansat i fagområdet Kvalitet og Udvikling, som er en del af Administrationen for Psykiatri og Social. Kvalitet og Udvikling forestår kvalitetsudvikling, forbedringsarbejde og sikkerhed for borgere på det sociale område og for patienter i behandlingspsykiatrien. Vi arbejder eksempelvis med at øge borgerens stemme i organisationen, at forbedre og synliggøre kvaliteten for indskrevne borgere og at udvikle alternativer til anvendelse af magt og tvang. Vi har et engageret miljø, hvor vi støtter hinanden og anvender vores forskelligheder til at udvikle opgaveløsningen og spille hinanden gode.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny løn.
Ansættelse fra 1. januar eller 1. februar 2019.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Kvalitets-og Udviklingschef Lisbeth Damgaard, Dam@rm.dk, telefon 2280 8494.

Læs om Region Midtjyllands specialiserede socialområde på http://www.social.rm.dk/om-os/

Ansøgningsfrist mandag den 17. december 2018

Jobsamtaler afvikles onsdag den 19. december 2018


Psykiatri og Social står for hospitalspsykiatrien i Region Midtjylland og driver samtidig en række specialiserede dag- og døgntilbud på socialområdet. Psykiatri og Social har cirka 5.200 ansatte. Administrationen ligger på to matrikler i henholdsvis Viborg og Skejby, og består af seks fagområder med cirka 190 medarbejdere: Ledelsessekretariat, HR, Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling, Socialområdets Økonomi- og Planlægningsafdeling, Kommunikation samt Kvalitet og Udvikling.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale