Jobbet "Pædagoger, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere søges til Skovbo, Sødisbakke, Mariager." er udløbet

Region Nordjylland

Skovbo

Havndalvej 7-9, 9550 Mariager

Dit næste skridt
Grundet enkelte større specialpædagogiske opgaver søges et antal pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere.

Et af Danmarks førende specialtilbud indenfor autismespektrumforstyrrelser søger pædagoger, social- og sundhedsassistenter og hjælpere, til at arbejde med særlige specialpædagogiske opgaver. Har du erfaring, lyst og engagement til at arbejde med særlige opgaver, hvor der kræves nærvær og rummelighed? Kan du arbejde struktureret og efter individuelle målsætninger? Så er du måske vores nye kollega.
 
Om Skovbo
Skovbo er et socialpædagogisk døgntilbud for voksne mennesker med en betydelig og varig nedsat funktionsevne, samt en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser.

Vi arbejder ud fra filosofien Gentle Teaching, hvor nærvær og relation er i fokus. Vi arbejder ud fra det enkelte menneske, hvor vi tager udgangspunkt i neuropædagogiske udredninger. Pædagogikken omkring den enkelte består af relations arbejde i og omkring beboerens særinteresser.

De mennesker der bor på Skovbo ligger på et udviklingsniveau mellem 3 måneder og op til 4-5 år, og i leveår mellem er de mellem 18 og 74 år. Beboerne på Skovbo har brug for hjælp til alle hverdagens gøremål, lige fra hjælp med hygiejne og til at skabe en meningsfyldt hverdag med aktiviteter, der taler til den enkelte. Der arbejdes ud fra et helhedsorienteret perspektiv, hvor aktivitet og beskæftigelse indgår i et samlet tilbud. Dette, for at imødekomme beboerens behov for tryghed, i form af et genkendeligt, forudsigeligt og struktureret miljø.

Skovbo er opdelt i fire døgnafsnit. Hvor der bor otte beboere på tre af afsnittene, bor der fem beboere på det fjerde.

De ovennævnte særlige specialpædagogiske opgaver søger pt. medarbejdere, der har erfaring eller lyst til at arbejde i en struktureret hverdag med mennesker, der har brug for tæt støtte og nærvær. Beboeren kan grundet deres diagnose inden for autismespektrum forstyrrelser, eller på grund af deres hjerneskade have en hverdag, der kan være præget af stress, angst og forvirring og har brug for en tryghedsperson, der kan vejlede og motivere i en, for dem, uoverskuelig verden. Beboeren har brug for særlig skærmning, og vi arbejder ofte én til én, for at kunne skabe genkendelighed, tryghed og forudsigelighed, som er vigtig for et menneske, der har svært ved at navigere i eget liv. Når beboeren får oplevelsen af at være stresset, have angst eller bliver forvirret, kan dette komme til udtryk i grænseoverskridende adfærd.

Stillingerne, der tilbydes, er på 30-37 timer og i den forbindelse kan der forekomme både almindelige arbejdsdage á 6-8 timers varighed i enten en arbejdsdag- eller aften, og hver anden weekend. Der kan ligeledes forekomme arbejdsdage af længere varighed end 8 timer. I forbindelse med arbejdet i disse opgaver vil der ligeledes indgå daglig sparring, møder og supervision.   
 
Skovbo er en arbejdsplads, der tilbyder:
 • Faglige og engagerede kollegaer
  Skovbo består af en stor personalegruppe, der er på arbejde for at gøre en forskel. Vi har forventninger til hinanden og er hele tiden i faglig dialog og sparring for at finde de bedste tilbud og løsninger til den enkelte beboer. På Skovbo lægges der vægt på en synlig planlægning dagen/aftenen igennem, samt en synlig koordinering af aktiviteter på tværs i huset, til fordel for den enkelte beboer, der deltager.
    
 • At du udfordres i det pædagogiske speciale
  Hverdagen bærer præg af struktur, da mennesker med behov for en autismetilgang ofte er udfordret i overgange, skift og små ændringer i deres hverdag. Derfor vil der være brug for din parathed til omstilling og evne til at motivere mennesker, der synes noget er svært.
   
 • Fokus på nytænkning og udvikling
  På Skovbo fordrer den specialpædagogiske indsats hele tiden faglig sparring og dialog, for at opnå det bedste tilbud til den enkelte. Ligeledes lægges der vægt på, at indsatsen hele tiden bærer præg af faglighed og professionalisme. Der afholdes personale møde hver tredje uge, fælles temadage med fokus på vores speciale, intern – og ekstern undervisning i Gentle Teaching, undervisning og tæt sparring ift. pædagogisk og sundhedsfaglig dokumentation, samt kurser og uddannelse i neuropædagogik, medicin, epilepsi, konflikthåndtering mm.
   
 • Fokus på personlig og faglig udvikling
  I hverdagen er der fokus på tæt kollegial sparring og en nærværende ledelse, som bidrager til at fagligheden holdes i fokus og at den enkelte medarbejder oplever et fællesskab med grobund for udvikling inden for området. Endvidere tilbyder Skovbo løbende hvert år internt- og eksternt tilbud om kursus og undervisning, med mulighed for udvikling både personligt og fagligt. På Skovbo fokuserer vi på udvikling gennem lyst og engagement til at opnå nye kompetencer. 
   
 • Et stærkt socialt fællesskab
  Skovbo har årligt tilbud om faglige og sociale arrangementer, som er med til at bidrage til solidaritet og fællesskabsfølelse på arbejdspladsen. Det kan være foredrag omkring vores specialpædagogiske målgruppe eller foredrag, der inspirerer til samarbejde og energi. Endvidere besidder Skovbo stor social kapital, hvor tætte bånd og relationer knyttes i dagligdagen og gennem sociale arrangementer uden for arbejdspladsen.
 
På Skovbo forventer vi at du som kollega:
 • Er engageret i arbejdet med mennesker og i at være i en tæt relation med både beboere og kollegaer.
 • Kan tage ansvar i de daglige opgaver, og veksle mellem beboer kontakt og praktisk planlægning og organisering i et fællesskab.
 • Kan arbejde ud fra fælles beslutninger og som ønsker et arbejdsmiljø med fokus på social kapital
 • Er udviklingsparat både på et personligt- og fagligt plan.
 • Kan arbejde én til én og arbejde med grænseoverskridende adfærd
 
Stillingerne er mellem 30 og 37 timer ugentligt.
Ansøgningsfrist d. 31/1 2019.
Der vil blive afholdt samtaler løbende.
 
Ønsker du uddybende information bedes du kontakte tilbudsleder Susanne Poulsen på tlf. 97645728 eller via suspo@rn.dk
Du kan ligeledes søge information på Sødisbakkes hjemmeside www.sodisbakke.rn.dk eller indblik i Gentle Teaching og dagligdagen på Sødisbakke via filmen ”Mennesker i Kærlige Hænder” på www.youtube.com  
_______________________________________________________________________________________________
Sødisbakke er et af Danmarks førende specialtilbud for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Vi har stor succes med at udvikle nye tilbud til borgere fra hele landet og er nytænkende i forhold til pædagogiske metoder og løsninger i samarbejde med vores kunder - kommunerne. Vi er samtidig Danmarks største leverandør af viden og pædagogiske metoder til Socialstyrelsen (VISO) indenfor vores felt. Sødisbakke har 131 beboere og ca. 550 medarbejdere fordelt på 10 døgnafdelinger, samværs – og aktivitetstilbud og 4 serviceafdelinger.