Jobbet "Ledende overlæge til afdelingen Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sydvang 1, 6400 Sønderborg

Dit næste skridt
Til afdelingen Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder i Sygehus Sønderjylland søges en ambitiøs og visionær ledende overlæge, der sammen med oversygeplejersken skal videreudvikle afdelingens brede faglige profil, trivsel blandt medarbejderne og patientforløb. Afdelingen er Sygehus Sønderjyllands største kliniske afdeling bestående af følgende internmedicinske specialer: nefrologi, endokrinologi og lungemedicin samt specialet onkologi og fagområdet palliation. Den seneste MTU for afdelingen viser en rigtig god medarbejdertilfredshed, som ligger over Sygehus Sønderjyllands gennemsnit.  
 
Som ledende overlæge varetager du i samarbejde med oversygeplejersken den strategiske, administrative og faglige ledelse af afdelingen. Du vil indgå i en tæt samarbejdende afdelingsledelse, kendetegnet ved ordentlighed, tillid og sparring på tværs i afdelingen. Afdelingsledelsen har et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne og de specialeansvarlige overlæger. Afdelingsledelsen skal fremme et godt arbejdsmiljø, og arbejde aktivt og ambitiøst med kvalitetsudvikling.  
 
I varetagelsen af dette er afdelingsledelsen:  
 • udadrettet og netværksskabende både internt og eksternt  
 • lyttende og inddragende herunder sikrer, at de mange kompetencer hos medarbejdere og ledere bliver bragt i spil på en konstruktiv måde  
 • visionære og ambitiøse i relation til at udvikle specialsygehuset i Sønderborg, det kommende ambulatorietorv med fælles ambulatorier indenfor de medicinske specialer, udvikling af de medicinske dagafsnit i Sønderborg og Tønder, samt samarbejdet omkring det nære sundhedsvæsen i kommunerne  
 • fokuserede på at implementere og levendegøre Sygehus Sønderjyllands vision ”Din tilfredshed – vores stolthed”, samt via strategiske indsatsområder at skabe mening og strategisk retning, såvel internt i afdelingen som på tværs af Sygehus Sønderjylland  
 • visionære og ambitiøse i relation til at fremme og videreudvikle forskningsmiljøet i afdelingen  
 
Afdelingsledelsen i Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder bidrager til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og viderefører arbejdet med sammenhængende og sikre patientforløb i et godt og konstruktivt samarbejde på tværs internt og eksternt.  
 
Vi forventer, at du  
 • er speciallæge i relevant speciale med dansk autorisation og gerne bred intern medicinsk erfaring  
 • har interesse for og/eller viden og erfaringer fra arbejde på forsknings- og udviklingsområdet i bred forstand  
 • fokus på rekruttering og uddannelse, herunder arbejder positivt for et godt fagligt læringsmiljø  
 • har erfaring indenfor faglig ledelse og/eller personaleledelse  
 • er ledelsesmæssigt velfunderet med formel lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en formel lederuddannelse  
 • har god analytisk kapacitet og dermed gode forudsætninger for strategisk og fremadrettet tænkning  
 • har stærke kommunikative egenskaber og evner at formidle både præcist og engageret på alle niveauer, samt repræsentere afdelingen såvel internt som eksternt  
 • er udviklingsorienteret, visionær og ambitiøs  
 • har evnen til at skabe overblik samt kunne inddrage viden fra de mange lægefaglige specialer afdelingen rummer  
 • er udadrettet og netværksskabende både internt på Sygehus Sønderjylland, i Region Syddanmark og nationalt  
 • har erfaring fra tværsektorielt samarbejde  
 • er en lyttende og inddragende leder, der sikrer, at de mange kompetencer hos ledere og medarbejdere bliver opdateret og bringes i spil på en konstruktiv måde  
 • kan bidrage til den generelle udvikling af Sygehus Sønderjylland og videreføre arbejdet med det sammenhængende og sikre patientforløb  
 
Om afdelingen  
Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder består af fire afsnit med tre i Sønderborg og et i Tønder, som ledes af i alt 8 afdelingssygeplejersker i tæt samarbejde med de specialeansvarlige overlæger. De fire afsnit er:  
 
 • Lungesygdomme og kræftsygdomme  
 • Diabetes, hormon og nyresygdomme  
 • Medicinsk modtagelse  
 • Medicinsk daghospital i Tønder
 
Desuden er Medicinsk forskningsenhed med kliniske forskningsenheder indenfor afdelingens specialer under opbygning og afdelingen har ansat to forskningslektorer indenfor henholdsvis endokrinologi samt palliation, igangværende Ph.d.-forløb samt to post Doc-ansættelser. Den medicinske forskningsenhed skal understøtte og tydeliggøre den forskningsinteresse og aktivitet der er i afdelingen.  
 
Afdelingen i Sønderborg rummer patientforløb indenfor lungemedicin, onkologi, nefrologi, endokrinologi og palliation. Derudover varetages den akutte modtagelse af medicinske patienter, herunder kardiologiske og neurologiske patienter.  
 
Daghospitalet i Tønder er primært et borgernært ambulant tilbud til borgere i Tønder kommune. Afsnittets udgøres af en modtagelse, daghospital og forskellige specialeambulatorier. Medicinsk daghospital i Tønder indgår i et innovativt samarbejde med Tønder kommune, ”Samdrift Tønder”.  
 
Afdelingen har stort fokus på samarbejde på tværs, såvel internt i afdelingen på tværs af Sygehus Sønderjyllands øvrige afdelinger og tværsektorielt, med henblik på at skabe gode og sammenhængende patientforløb. Afdelingen arbejder fokuseret med Sygehus Sønderjyllands forbedringsmodel. Tværsektorielt samarbejder afdelingen bl.a. med Haderslev kommune omkring Sundhedscenter Haderslev, omkring tilbud til udsatte borgere med KOL og/eller diabetes.  
 
I Afdelingen er der ansat i alt 400 medarbejdere, heraf 265 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, 64 læger, herunder 37 speciallæger og 27 uddannelseslæger, ca. 54 lægesekretærer m.v., samt 17 øvrige tværfaglige medarbejdere. Afdelingen har pt. en vakant speciallægestilling.  
 
Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønders lokale organisationsdiagram fremgår her.  
 
Om Sygehus Sønderjylland  
Sygehus Sønderjylland har ca. 2.600 medarbejdere fordelt på de tre matrikler Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Sygehuset i Sønderborg er et specialsygehus med særligt fokus på elektive og ambulante aktiviteter. I Tønder fungerer sygehuset primært som medicinsk daghospital. Akut-aktiviteterne er placeret i Aabenraa, som i 2020 er et fuldt udbygget akutsygehus.  
 
Sygehus Sønderjyllands organisering fremgår her.  
 
Stillingsbeskrivelse for ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland fremgår her.  
 
Vil du vide mere?  
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte og/eller aftale et besøg med:  
Oversygeplejerske Anette Brink: 2440 4724, anette.brink@rsyd.dk, sygeplejefaglig direktør Eva Nielsen: 2895 2789, e.n@rsyd.dk, eller Lægelig direktør Bjarne Dahler-Eriksen: 2328 4068, bde@rsyd.dk.  
 
Løn og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesvilkår aftales i forbindelse med ansættelsen og sker jf. overenskomst for ledende personale. Ansættelsen sker med hovedtjenestested i Sønderborg.  
Ansøgning og rekrutteringsproces  
Stillingen søges via nedenstående link.
 
Ansøgningsfristen er den 27. januar 2019.  
 
Ansættelsessamtaler er planlagt til 30. januar 2019. Ansættelsesprocessen kan indeholde en test, 2. samtale samt en case.