Jobbet "Ergoterapeut søges til barselsvikariat i Ældresygdomme" er udløbet

Region Midtjylland

Ældresygdomme

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
I Ældresygdomme, sengeafsnit 2 er et ledigt barselsvikariat for ergoterapeut ledigt fra 1. februar 2019 til 31. august 2019. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

I afdelingen er ergo- og fysioterapeuter decentralt ansat i afsnitsfunktionerne som omfatter to sengeafsnit, udgående ambulante funktioner og en faldklinik.

Sengeafsnit 2 er et geriatrisk afsnit normeret til 16 patienter. I afsnittet er ansat 3 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter.

Vores patienter er ældre borgere med flere samtidige sygdomme, hvor en del også har pådraget sig en hoftenær fraktur. Patienterne har nedsat funktionsevne og ofte komplekse sociale problemstillinger. De indlægges i Ældresygdomme til geriatrisk udredning, behandling og tidlig rehabilitering.

Ergoterapeuternes kerneområde er
 • træning af daglige færdigheder ud fra en vurdering af patientens vanlige aktivitetsstruktur
 • vurdering af behov for hjælpemidler, og instruktion i brug af disse
 • undersøgelse - og træning af patientens synkefunktion.

Patientforløbene er korte og individuelt tilrettelagte og kræver ofte kreative løsninger. Samarbejdet omkring den enkelte patient er organiseret i et integreret tværfagligt samarbejde med plejepersonale og læger og i et dynamisk samarbejde med primær sektor og pårørende. Med de forskellige faglige tilgange arbejdes der sammen om at opnå patientens mål. De enkelte faggrupper videndeler, hvorved patienternes basale behov for hjælp kan udføres af alle, uafhængigt af faggruppe.

Der er terapeuter i afsnittet alle ugens dage indtil kl. 20.00

Man arbejder i aftenvagt fra 12.30-20.00 svarende til 1 aften om ugen. Der er arbejdstidsaftale om at terapeuter arbejder i weekendvagt hver 3. weekend, men terapeuterne i sengeafsnit 2 afprøver en model, hvor de arbejder i 12 timers vagter hver 6. weekend. Mødetiden i weekenden er hermed fra 8.00-20.00

Det overordnede ledelsesansvar varetages af afdelingsledelsen. Daglig ledelse i afsnittet varetages af et ledelsesfællesskab mellem afdelingslæge og afdelingssygeplejerske og den faglige ledelse af ledende terapeut. Personalestaben udgøres af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, serviceassistenter, læger og sekretær.

Vi tilbyder
 • startforløb med introduktion
 • faglige udfordringer
 • tværfagligt samarbejdsmiljø i en lærende organisation
 • certificeret arbejdsmiljø med fokus på trivsel og arbejdsglæde
 • godt kollegialt fællesskab
 • spændende patientkategori
Vi forventer
 • høje faglige kvalifikationer og erfaring med behandling af geriatriske patienter i hospitalsregi.
 • engagement i arbejdet
 • tværfaglige samarbejdsevner og kompetencer i forhold til videndeling med øvrige faggrupper.
 • bidrag til et godt arbejdsmiljø
 • fleksibilitet, initiativtagen, og målrettethed
 • gode kommunikationsevner og erfaring med elektronisk dokumentation
 • besiddelse af kørekort, da patienter køres i leasede biler i forbindelse med hjemmebesøg og ved opfølgning efter udskrivelse.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  

Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.

Ansøgningsfrist den 17. januar 2019

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 4, 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.