Jobbet "Bioanalytikere til Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
Er du (ny)uddannet bioanalytiker, og brænder du for en spændende karriere inden for dit fag? Har du lyst til at være med til at præge udviklingen af vores afdeling og profession i årene fremover?  Og vil du være med på vores hold, når vi om kort tid går i gang med at skabe et helt nyt laboratorium på Nyt Hospital Nordsjælland? Vi står over for et generationsskifte i Klinisk Biokemisk Afdeling, og vi søger dygtige bioanalytikere, der foruden rutinearbejdet har drive og kompetencer til at se muligheder og skabe nyt.
 
Vi har flere ledige fuldtidsstillinger og et vikariat i Hillerød samt en ledig stilling i Frederikssund. Alle stillinger er til besættelse 1. februar eller hurtigst muligt.  
 
Om de ledige stillinger
Klinisk Biokemisk Afdeling er organiseret i fem team: Team Sky (hæmatologi), Team Star (kemi/immunkemi), Team Amb (ambulatorier), Team Tech (Akutafdeling) samt Team Frederikssund. Hvert team har tilknyttet en afdelingsbioanalytiker. Der er ledige stillinger i alle team.
 
I alle team kører vagter efter et fast rul, men der er mulighed for at bytte, så arbejdslivet kan tilpasses dit fritids- og familieliv.  
 
Vores kerneopgave er at levere hurtige analysesvar på rette tid og rette patient. Vores fokus er konstant centreret om optimering af den daglige driftsopgave, så vi hele tiden medvirker til smidigere og hurtigere patientforløb. 
 
Derfor har vi planer om at etablere et netværk for bioanalytikere med særlig interesse for tværfagligt samarbejde, projektarbejde og faglig udvikling, og hvor undervisning og kompetenceudvikling indgår som en naturlig del af fællesskabet og fremdriften.  
 
Team Amb 
Som bioanalytiker i Team Amb kommer du tæt på patienterne og får en vigtig rolle i forhold til at give patienterne en god oplevelse, når de skal have taget blodprøver og optaget EKG. Det er en dynamisk funktion, hvor du møder alle typer patienter på hospitalet i Hillerød – i KBA’s ambulatorium, i Fællesambulatoriet, på runder på de kliniske afdelinger og i Akutafdelingen. Desuden har du måske vagter i Sundhedshuset i Helsingør, og du deltager i dækningen af mobillab, hvor du kører ud til patienterne i deres eget hjem/plejehjem.  
 
Team Tech 
Bioanalytikerne i Team Tech indgår i et tværfagligt team i Akutafdelingen sammen med læger og sygeplejersker. Vi er i gang med at opbygge et akutlaboratorium i Akutafdelingen. Vi udvider repertoiret af point of care-udstyr og har med stor succes implementeret bl.a. udstyr til influenza-test. Det bliver din rolle sammen med de andre bioanalytikere fra Team Tech at betjene og kvalitetssikre akutlaboratoriet i Akutafdelingen. 
 
Team Sky og Team Star 
SKYlab er vores hæmatologi-laboratorium. Laboratoriet er udstyret med Sysmex XN-9000, der er koblet sammen med Tosoh G11, på en halvautomatisk båndløsning. Vi betjener endvidere ABL, konelab, urinstix og udfører sperma undersøgelser.
 
STARlab er vores laboratorium for koagulation, almen kemi, immunkemi, M-komponent, oligoklonale bånd og Kryptor. I STARlab har vi et stort automatiset laboratoriesystem – herunder en udpakningsrobot (Gibosort), der udpakker og sorterer alle prøverne fra de praktiserende læger i Nord.   
 
Som bioanalytiker i Team Sky og Team Star starter din dag i klinikken, hvor du tager blodprøver på patienter i de kliniske afdelinger. Når morgenens blodprøver er taget, går turen retur til henholdsvis SKYlab og STARlab, hvor du betjener afdelingens udstyr, laver dine analyser og øvrige kvalitetsopgaver.  Du deltager også i bemanding af ambulatorierne og deltager i blodprøvetagningsrunderne i huset 24-7. 
 
Team Frederikssund 
Frederikssund har vagtbemanding alle dage fra 7.00 til 23.00, og teamet varetager alle opgaver i forbindelse med blodprøvetagning, analyse og donortapning. Prøvetagning foregår både på hospitalets afdelinger i Frederikssund, i KBA’s ambulatorie og med mobillab. Laboratoriet har kemi, immunkemi, hæmatologi, koagulation og POCT.
 
Vi er allerede gået i gang med at forberede den organisatoriske struktur til Nyt Hospital Nordsjælland. Når det nye hospital åbner, vil laboratorierne i Hillerød og Frederikssund blive samlet under ét tag. Den nye afdeling skal stå klar til drift i 2022. 
 
Om dig 
Du er (ny)uddannet bioanalytiker med autorisation.
 
Du er ansvarsfuld og ambitiøs, og du vil gerne være med til at præge din egen og afdelingens fremtid. Du er god til at samarbejde med dine kolleger fra Klinisk Biokemisk Afdeling – men du forstår også at samarbejde med andre faggrupper fx fra de kliniske afdelinger, hvor jeres fælles mål er et godt og sammenhængende patientforløb.
  • Du er kvalitetsbevidst og sætter en ære i at være med til at sikre, at blodprøverne bliver taget på rette tid og hurtigt bliver analyseret, så patienterne hurtigt kan få deres svar og få den rette behandling. 
  • Du har flair for at netværke og bidrager aktivt til det gode arbejdsmiljø.
  • Du er åben og imødekommende, fuld af gå-på-mod og godt humør.  
Om Klinisk Biokemisk Afdeling  
Klinisk Biokemisk Afdeling er en af Region Hovedstadens største klinisk biokemiske afdelinger og varetager biokemiske analyser for Region Hovedstaden i Planlægningsområde Nord. Afdelingen udfører hurtiganalyser, blodprøvetagning og EKG-optagelser i Akutafdelingen, har ansvaret for blodprøve- og EKG-optagelse på ambulatorierne på Nordsjællands Hospital (i Hillerød og Frederikssund), på sengeafdelinger og i Sundhedshuset i Helsingør. Derudover kører vores bioanalytikere ud til patienter i eget hjem og på plejehjem. Desuden betjener Klinisk Biokemisk Afdeling praksissektoren med laboratorieanalyser i hele Nordsjælland. Samlet har vi ca. 888.000 patientkontakter og udfører ca. 10,8 mio. analyser om året og beskæftiger samlet ca. 135 medarbejdere. 
 
Du kan læse mere om afdelingen på www.nordsjaellandshospital.dk/klinisk-biokemi.  
 
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er til besættelse pr. 1. februar 2019 eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Bioanalytikere og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 
 
Ansøgningsprocedure  
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte  
ledende bioanalytiker Bettina Friis Olsen, bettina.friis.olsen.01@regionh.dk / 23 74 69 39 eller 
afdelingsbioanalytiker Camilla Demuth Nielsen, camilla.demuth.nielsen.02@regionh.dk / 48 29 75 56 eller 
Vivian Barslund Nebel (Frederikssund), vivian.barslund.nebel@regionh.dk / 48 29 54 05.
 
Ansøgningsfristen er søndag den 20. januar 2019, og vi forventer at afholde samtaler i uge 4-5. Send din ansøgning, CV samt relevante dokumenter online via linket her på siden. Skriv gerne i din ansøgning, hvis du har særlige ønsker i forhold til hvilke(t) team, du særligt ønsker at indgå i.