Jobbet "Sundhedsassistent søges til Narsarsuaq, Sydgrønland" er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Dit næste skridt

Stillingen som sundhedsassistent i Narsarsuaq i Sydgrønland er ledig til besættelse pr. d. 1 juni 2019

Kan du kun komme i et vikariat, er det også en mulighed – for minimum en 3 måneders periode.

Kan du komme midt i maj måned, vil der være mulighed for introduktion ved vores nuværende sygeplejerske.

Arbejdet på sygeplejestationen ved en lufthavn er alsidigt. Akutte og opfølgende opgaver som f.eks. vurdering og igangsætning af behandling foregår i samarbejde med lægen på Narsaq sygehus, som der er et tæt samarbejde med.

Man skal arbejde en del selvstændigt og det er vigtigt med en bred baggrund.

Du vil have samarbejde med regionssygehuset i Qaqortoq udover Narsaq sundhedscenter.

Vi søger en sundhedsassistent

·         Med en erfaring inden for skadestue og som kender til de grønlandske forhold

·         Der kan lide at arbejde alsidigt og som er fleksibel

·         Med mod på selvstændigt arbejde

Vi kan tilbyde

·         En arbejdsdag, som du selv har stor indflydelse på

·         Et arbejde, hvor du kommer i kontakt med mange personer

·         En arbejdsplads i et smukt område

Narsarsuaq ligger i region Kujataa og hører under Narsaq by der ligger ca. 50 km fra Narsarsuaq. Der er ca. 1200 indbyggere i Narsaq by, dens tre bygder og på fåreholderstederne. Narsarsuaq ligger i et fjordområde med dejlig natur og er indgangsport for flytrafikken til Sydgrønland. Befolkningsantallet ligger omkring 140 i sommerperioden.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201901020

Ansøgningsfrist: d. 4. februar 2019

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail IKC@PEQQIK.GL eller telefon +299 64 22 11. Stillingsbeskrivelse kan rekvireres.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.