Jobbet "Ergoterapeut med funktion som klinisk vejleder til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
En stilling som ergoterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Ergo- og fysioterapien, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse i perioden 01.02.2019 - 31.01.2020. Stillingen er som udgangspunkt fuldtidsstiling, men kan efter ansøgers ønske besættes på 32-37 timer/uge.
 
Om stillingen
Den primære opgave i denne stilling er at være vejleder for ergoterapeutstuderende.
Vi modtager ergoterapeutstuderende på 1. 4. og 5. semester fra VIA i Århus. Funktionen som klinisk vejleder er lige nu delt på 2 ergoterapeuter som har studerende ½ år ad gangen. En af disse 2 vejledere har søgt orlov i 1 år, derfor er denne stilling slået op.
Det er et krav at ansøger har interesse for arbejdet med de studerende og har lyst til at indgå i rollen som klinisk vejleder. Det kan blive tale om at være vejleder i hele perioden eller dele af den, alt efter ansøgers ønske og erfaringer.
 
Derudover vil der i perioder forekomme alm. ergoterapeutisk arbejde. Her kan opgaverne tilpasses ansøgers ønsker og erfaringer. Det vil være en fordel for os hvis ansøger har interesse for og erfaring med børnebehandling, men det er ikke et krav.
Akutafdelingens ergo- og fysioterapeuter servicerer flere forskellige afdelinger på RH Viborg. Du kommer til at indgå i et team af 5 ergoterapeuter, som i tæt samarbejde fordeler de indlagte patienter imellem sig. Det drejer sig om patienter indlagt på akutafdelingen, de medicinske og kirurgiske afdelinger, børneafdelingen og intensivafdelingen. Vi har i foråret 2018 startet geriatrisk funktion på RH Viborg, og vi er stadig i gang med at udvikle på området. 

Arbejdsopgaver
 • Vejleder for ergoterapeutstuderende
 • Undersøgelse/vurdering af patientens funktionsevne
 • Dysfagivurderinger
 • ADL vurderinger
 • Evt. vurdering af børn, udføre børnetest i samarbejde med fysioterapeut.
 • Vurdering af hjælpemiddelbehov og hjemlige forhold
 • Udarbejdelse af genoptræningsplan
 • Tværfaglig planlægning/samarbejde med henblik på velkoordinerede patientforløb
 • Samarbejde med patientens hjemkommune
 • Dokumentation i Midt-EPJ.
 Vi forventer en ergoterapeut som
 • Der er kendt for at indgå i det kollegiale samarbejde med nærvær, positivt sind og godt humør
 • Kan planlægge, prioritere og bevare overblikket i en travl hverdag
 • Udviser engagement, ansvarlighed og fleksibilitet i det daglige arbejde
 • Har erfaring med den ældre medicinske patient
 • Har erfaring med vurdering af dysfagi
 • Trives med korte, intensive og akutte patientforløb med stort flow
 • Er dygtig til at indgå i såvel mono- som tværfagligt samarbejde
 • Er skarp til at formidle og kommunikere såvel mundtligt som skriftligt
 • Har et dokumenteret stabilt fremmøde
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som ergoterapeut her.
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse som klinisk underviser her.
 
Om akutafdelingens terapeuter:
Du kommer til at indgå i en gruppe på 5 ergoterapeuter og 13 fysioterapeuter, 2 kliniske undervisere og 1 funktionsleder. Vi er organiseret under akutafdelingen, og dækker foruden det akutte speciale også de kirurgiske og medicinske sengeafdelinger, kvinde- og børneafdelingen samt ambulant behandling af lymfødempatienter og brystopererede.
Vi er et godt hold, som har en oprigtig interesse i hinandens trivsel. Vi har et godt humør og en uformel tilgang til hinanden. Dette fællesskab vil vi gerne byde dig velkommen i, men forventer også at du bidrager til det.
 
Om Akutafdelingen
Afdelingen består af akut  sengeafsnit A1, akut sengeafsnit A2, skadestuen, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, serviceassistenter og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende terapeut Gitte Johansen på tlf. 78 44 38 01 / 61 33 54 06.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest tirsdag den 22. januar 2019 kl 08.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fredag den 25. januar 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.