Jobbet "Vi søger en engageret overlæge til Fodsektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
En stilling som Overlæge er ledig ved Fodsektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling M, Bispebjerg Hospital, til besættelse 1. maj 2019 eller tidligere. Fodsektionen revitaliseres fuldstændigt her i foråret med ekstra ressourcer, herunder er også opslået en ny fodkirurgisk afdelingslægestilling, så der skabes bedre rum for individuelle ambitioner, faglig stolthed, uddannelse og forskning. 
Overlægen vil være tilknyttet fodsektionen med et fast arbejdsrul med fordeling af dage på operationsgangen og i ambulatoriet, samt, når behov for, administrationsdage til faglig udvikling, forskning mv. Fodsektionen er fra foråret en selvstændigt fungerende sektion med egne separate konferencer til overlevering, uddannelse og sammenhold. Der vil således være store muligheder for selv at påvirke sin arbejdsdag og sit fag. Hvis behov vil der blive satset massivt på oplæring af nye kompetencer, herunder deltagelse på de bedste fodkirurgiske kurser og kongresser, ligesom uddannelsesophold kan arrangeres nationalt eller internationalt. 
 
Stillingen er vagtfri. 
 
Vi forventer, at du: 
  • kan dække de almindelige såvel som de mere komplicerede fodkirurgiske operationer på hovedfunktionsniveau – ligesom du sikkert har nogle yndlingsoperationer at bidrage med 
  • er omgængelig og har lyst til teamsamarbejde både med de øvrige kirurger i fodsektionen, samt med yngre læger, sygeplejersker, sekretærer, anæstesipersonale, fysioterapeuter mv.  
  • er initiativrig og stabil med gåpåmod i den daglige klinik 
  • er fagligt ambitiøs og vil udvikle dine egne kompetencer og fodsektionen - og føre det fodkirurgiske fag ind i fremtiden 
  • har interesse for kvalitetssikring og forskning, ligesom egne publikationer er en fordel 
  • har fokus på uddannelse og er god til at lære fra dig 
  • har interesse for ledelse vil være et gode, men ikke en nødvendighed 
 
Afdelingen 
Ortopædkirurgisk Afdeling M, består af to stationære store sengeafsnit, et kombineret elektivt- og sammedagskirurgisk sengeafsnit, egen operationsgang og ambulatorium, samt en idrætskirurgisk og en idrætsmedicinsk sektion, begge med egne ambulatorier.  Der er 300 ansatte, herunder 80 læger.  
Afdelingen varetager den akutte behandling af ortopædkirurgiske lidelser for optageområdet og har derudover en bred ortopædkirurgisk elektiv funktion inden for fodkirurgi, idrætskirurgi og medicin, alloplastikkirurgi, traumekirurgi og håndkirurgi. Der er årligt 32.000 ambulante besøg og 7300 operationer på afdelingen. 
Afdelingen varetager regionsfunktion inden for fodkirurgi, artroskopisk kirurgi og skulderalloplastik kirurgi, samt højt specialiseret funktion inden for artroskopisk kirurgi. 
Afdelingen er aktiv forskningsmæssigt med 3 tilknyttede professorater samt et varierende antal Ph.d. stillinger. Afdelingen publicerede ca. 50 artikler i 2018. 
Afdelingens arbejde er præget af gensidig tillid, initiativrigdom, godt samarbejde og faglig stolthed. 
 
Hospitalet  
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital dækker som akuthospital optageområde ”Byen”, med godt 460.000 indbyggere. Der varetages opgave på hoved- og regionsniveau såvel som udvalgte højtspecialiserede områder. Hospitalet har udover de faglige kerneopgaver en stor uddannelsesportefølje og prioriterer forskning indenfor alle fagdiscipliner højt. De kommende fire år afsluttes byggeriet af Nyt Bispebjerg Hospital, hvilket åbner for helt nye muligheder for også Traumesektionen på Ortopædkirurgisk Afdeling. 
 
Løn og ansættelse 
Løn- og ansættelsesforhold vil være i overensstemmelse med gældende aftaler for overlæger.  
 
Ansøgning 
Motiveret ansøgning og CV skal være os i hænde senest fredag den 15. februar 2019, kl. 12.00. Din ansøgning skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og du bedes beskrive dine kompetencer i forhold til disse. På baggrund af denne beskrivelse foretages den faglige vurdering af ansøgere, der indkaldes til samtale. Der planlægges samtaler torsdag den 21. februar 2019 efter kl. 15.00. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Henrik Palm på telefon 38 63 51 10.