Jobbet "Reservelæge - Introduktionsstilling" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt
 
Introduktionsstilling 2000250-38-i-04
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Region Hovedstaden. 
 
En introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik er ledige til besættelse 1. april 2019 
 
Afdelingen. 
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Nordsjællands Hospital er den ene af fire gynækologiske obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden og har både hovedfunktioner og regionsfunktioner. Optageområdet omfatter 12 kommuner med i alt 508.000 indbyggere. Nordsjællands Hospital flytter i 2023 til et helt nybygget hospital. Afdelingen er forskningsaktiv og har i øjeblikket en professor, en deleforsker, kliniske lektorer, ph.d. studerende og prægraduate forskningsårsstuderende. Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende og i speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt i uddannelsen af speciallæger i almen medicin. I både den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP) og i regionens trivselsundersøgelser har afdelingen gode resultater. Afdelingen er normeret til 49 læger, heraf en ledende overlæge, 20 overlæger, 9 afdelingslæger og 19 læger i uddannelsesstillinger.  
 
Afdelingen er delt i et gynækologisk og et obstetrisk team med føtalmedicin.  
 
Obstetrisk team varetager aktiviteterne for 4.100 fødsler årligt omfattende:  
Ambulatorium for gravide med to stuer dagligt.  
Akut modtagelse for gravide med ambulante og stationære funktioner. 
Fødegangen med ti fødestuer.   
Barselsafsnit og neonatalafsnit hvor medindlagte mødre ligger under obstetrisk behandlingsansvar.  
Tidlig Indsats funktion for sårbare gravide, trombofiliambulatorium, tværfagligt sphinkterambulatorium og ambulatorium for gestationelle diabetikere og svært overvægtige gravide i tæt samarbejde med andre afdelinger på hospitalet. 
Føtalmedicinsk team som en del af obstetrisk team. Der varetages alle former for føtalmedicinske undersøgelser, nakkefoldskanning med risikovurdering, screening for misdannelser ved tidlig og sen gennemskanning, tilvækstskanning, flowmålinger og hjerteskanninger. Desuden genetisk rådgivning og diagnostik (CVS, amniocentese, NIPT).  
 
Gynækologisk team arbejder med specielle indsatsområder omkring: 
Blødningsforstyrrelser med fokus på minimal invasiv kirurgi med blandt andet minihysteroskopi, operativ hysteroskopi, laparoskopisk hysterektomi og vaginal hysterektomi. 
Laparoskopisk adnexkirurgi. 
Bækkenbundsklinik med urogynækologisk udredning og behandling af inkontinens og prolaps med minimal care samt operation i specialiseret tværfagligt team. 
Palliativ behandling af patienter med gynækologiske cancersygdomme.  
Fertilitetsklinik med stimulations-/inseminationsbehandling samt IVF/ICSI-behandling i samarbejde med Rigshospitalets Fertilitetsklinik. 
Klinik for seksuel sundhed. 
 
Afdelingen varetager alle faser af speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik, samt undervisning af læger under uddannelse til almen medicin, lægestuderende fra Københavns Universitet, jordemoderstuderende samt sygeplejerskestuderende.  
 
Vagtstruktur 
Introduktionslægen vil indgå i forvagtslaget i en vagtstruktur bestående af to forvagter og to bagvagter i en lang dagfunktion til kl. 18 efterfulgt af en forvagt og to bagvagter i tilstedeværelsesvagt fra kl. 17.30 til 08.20.  
 
 
Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Peter Hornnes, mail: peter.jacob.hornnes.01@regionh.dk eller tlf. 4829 3707. 
 
Ansøgning og CV sendes elektronisk til: Specialkonsulent Hanne Nielsen, via linket her på siden, senest fredag d. 25 januar 2019 kl. 12.00